Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Metryka dokumentu

Organ wytwarzający:
Rektor

Opublikowane przez:
Konrad Mika

Data opublikowania:
7 czerwca 2019

Status:
Obowiązuje

KONKURSY NA STANOWISKA

AKTUALNE
Ogłoszenia konkursów Wyniki konkursów
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Muzyki Religijnej na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Tworczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym (gra na perkusji) Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym ( gra na fortepianie) Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym
Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Organów na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
ARCHIWALNE
Ogłoszenia konkursów Wyniki konkursów
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Dyrygentury na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (drugie stanowisko) Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Gitary i Harfy na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu na Wydziale Instrumentalnym Wynik konkursu

Konkurs na stanowisko wykładowcy w specjalności rytmika w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji MuzycznejKonkurs na dwa stanowiska wykładowcy w specjalności rytmika w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności gra na puzonie w Katedrze Instrumentów Dętych Blaszanych na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności gra na waltorni w Katedrze Instrumentów Dętych Blaszanych na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko akompaniatora w Katedrze Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Kameralistyki na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Kompozycji na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności gra na fortepianie w Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności gra na fortepianie w zakresie muzyki jazzowej w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności gra na saksofonie w zakresie muzyki jazzowej w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym

Konkurs na dwa stanowiska asystenta w specjalności śpiew solowy w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Adiunkt w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Adiunkt w specjalności gra na kontrabasie w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym

Adiunkt w specjalności teoria muzyki w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Asystent w specjalności gra na kontrabasie w Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu na Wydziale Instrumentalnym

Profesor nadzwyczajny w specjalności gra na puzonie w Katedrze Instrumentów Dętych Blaszanych na Wydziale Instrumentalnym

Profesor zwyczajny w specjalności gra na skrzypcach w Katedrze Skrzypiec i Altówki

Starszy wykładowca w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Starszy wykładowca w Katedrze Chóralistyki na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Wykładowca w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Asystent w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (Zespół Kształcenia Słuchu)

Asystent w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (Zakład Analizy i Interpretacji Muzyki)

Asystent w Katedrze Kompozycji na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Akompaniator w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym

Akompaniator w Katedrze Dyrygentury na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Adiunkt w specjalności gra na altówce w Katedrze Skrzypiec i Altówki na Wydziale Instrumentalnym

Akompaniator w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Asystent w specjalności gra na fagocie w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu na Wydziale Instrumentalnym

Asystent w specjalności gra na skrzypcach w Katedrze Skrzypiec i Altówki na Wydziale Instrumentalnym

Asystent w specjalności gra na trąbce naturalnej w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym

Asystent w specjalności gra na fortepianie w Katedrze Muzyki Współczesnej Jazzu i Perkusji na Wydziale Instrumentalnym

Profesor zwyczajny w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorski

Starszy wykładowca w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim

Profesor zwyczajny w specjalności gra na klawesynie w Katedrze Muzyki Dawnej na Wydziale Instrumentalnym