Ogłoszenia o pracę dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

NABORY AKTUALNE

SPECJALISTA DS. EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ – termin składania dokumentów: 21 MAJA 2023

KSIĘGOWY DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH INWESTYCJI – termin składania dokumentów: 28 MAJA 2023

KSIĘGOWY – termin składania dokumentów: 28 MAJA 2023

AUDYTOR  WEWNĘTRZNY – termin składania dokumentów: 14 CZERWCA 2023

REFERENT W DZIALE PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH I NAUKOWYCH – termin składania dokumentów: 25 CZERWCA 2023

 

NABORY ZAKOŃCZONE

Samodzielny referent w Kancelarii – NABÓR ZAKOŃCZONY

Kierownik Działu projektów artystycznych i naukowych – NABÓR ZAKOŃCZONY

Pracownik Sekretariatu Rektora – NABÓR ZAKOŃCZONY

Samodzielny referent w Dziale projektów artystycznych i naukowych – NABÓR ZAKOŃCZONY

Kierownik Działu Wydawnictw – NABÓR ZAKOŃCZONY

Redaktor strony internetowej – NABÓR ZAKOŃCZONY

Kierownik Biblioteki – NABÓR ZAKOŃCZONY

Kwestor – NABÓR ZAKOŃCZONY

Koordynator promocji i komunikacji zewnętrznej – NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego – NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór na stanowisko sam. referenta w Dziekanacie – NABÓR ZAKOŃCZONY

Konkurs na stanowisko Kanclerza Akademii Muzycznej w Krakowie – NABÓR ZAKOŃCZONY

Oświadczenie rekrutacyjne na stanowisko Kanclerza