Ogłoszenia o pracę dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

NABORY AKTUALNE

PRACOWNICZKA/PRACOWNIK DZIAŁU NAUCZANIA – NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 7 KWIETNIA 2024

 

NABORY ZAKOŃCZONE

REDAKTOR/REDAKTORKA WYDAWNICTWA – NABÓR ZAKOŃCZONY

SPECJALISTA DS. EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ – NABÓR ZAKOŃCZONY

AUDYTOR  WEWNĘTRZNY – NABÓR ZAKOŃCZONY

REFERENT W DZIALE PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH I NAUKOWYCH – NABÓR ZAKOŃCZONY

KSIĘGOWY DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH INWESTYCJI – NABÓR ZAKOŃCZONY

KSIĘGOWY – NABÓR ZAKOŃCZONY

Samodzielny referent w Kancelarii – NABÓR ZAKOŃCZONY

Kierownik Działu projektów artystycznych i naukowych – NABÓR ZAKOŃCZONY

Pracownik Sekretariatu Rektora – NABÓR ZAKOŃCZONY

Samodzielny referent w Dziale projektów artystycznych i naukowych – NABÓR ZAKOŃCZONY

Kierownik Działu Wydawnictw – NABÓR ZAKOŃCZONY

Redaktor strony internetowej – NABÓR ZAKOŃCZONY

Kierownik Biblioteki – NABÓR ZAKOŃCZONY

Kwestor – NABÓR ZAKOŃCZONY

Koordynator promocji i komunikacji zewnętrznej – NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego – NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór na stanowisko sam. referenta w Dziekanacie – NABÓR ZAKOŃCZONY

Konkurs na stanowisko Kanclerza Akademii Muzycznej w Krakowie – NABÓR ZAKOŃCZONY

Oświadczenie rekrutacyjne na stanowisko Kanclerza