Ogłoszenia o pracę dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

NABORY AKTUALNE

Pracownik Sekretariatu Rektora – TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 08.07.2022

Samodzielny referent w Dziale projektów artystycznych i naukowych – TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 10.07.2022

Kierownik Działu Wydawnictw – TERMIN NABORU PRZEDŁUŻONY DO 17.06.2022

NABORY ZAKOŃCZONE

Redaktor strony internetowej – NABÓR ZAKOŃCZONY

Kierownik Biblioteki – NABÓR ZAKOŃCZONY

Kwestor – NABÓR ZAKOŃCZONY

Koordynator promocji i komunikacji zewnętrznej – NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego – NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór na stanowisko sam. referenta w Dziekanacie – NABÓR ZAKOŃCZONY

Konkurs na stanowisko Kanclerza Akademii Muzycznej w Krakowie – NABÓR ZAKOŃCZONY

Oświadczenie rekrutacyjne na stanowisko Kanclerza