Ogłoszenia o pracę dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

NABORY AKTUALNE

Samodzielny referent w Kancelarii – nadsyłanie dokumentów do 20 listopada 2022

Kierownik Działu projektów artystycznych i naukowych – nadsyłanie dokumentów do 20 listopada 2022

NABORY ZAKOŃCZONE

Pracownik Sekretariatu Rektora – NABÓR ZAKOŃCZONY

Samodzielny referent w Dziale projektów artystycznych i naukowych – NABÓR ZAKOŃCZONY

Kierownik Działu Wydawnictw – NABÓR ZAKOŃCZONY

Redaktor strony internetowej – NABÓR ZAKOŃCZONY

Kierownik Biblioteki – NABÓR ZAKOŃCZONY

Kwestor – NABÓR ZAKOŃCZONY

Koordynator promocji i komunikacji zewnętrznej – NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego – NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór na stanowisko sam. referenta w Dziekanacie – NABÓR ZAKOŃCZONY

Konkurs na stanowisko Kanclerza Akademii Muzycznej w Krakowie – NABÓR ZAKOŃCZONY

Oświadczenie rekrutacyjne na stanowisko Kanclerza