Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)

Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r.  w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68, z późn. zm.)