Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Na drodze do nowej harmonii V – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna


Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna
Na drodze do nowej harmonii V „Źródła, inspiracje, konteksty. Literatura solowa i kameralna na instrumenty dęte drewniane i akordeon”

 

W dniach 14-16 października 2021 r., z inicjatywy Katedry Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna Na drodze do nowej harmonii V Źródła, inspiracje, konteksty. Literatura solowa i kameralna na instrumenty dęte drewniane i akordeon.

Konferencja była wydarzeniem towarzyszącym międzynarodowemu Art Forum Festival – organizowanym przez Fundację Art Forum, a współorganizowanym przez Akademię Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Konferencja naukowo-artystyczna miała na celu przedstawienie szerokiego spektrum działań prowadzonych przez współczesnych artystów-muzyków grających na instrumentach dętych drewnianych i akordeonie. W jej ramach zostały nakreślone konteksty historyczne, a następnie przedstawiono współczesne środki wyrazu oraz związaną z tym problematykę i praktykę wykonawczą, na podstawie najnowszych utworów napisanych przez kompozytorów polskich i zagranicznych na obsady solowe i kameralne z udziałem instrumentów dętych drewnianych i akordeonu. Prelegentami byli aktywnie działający na polu koncertowym muzycy pochodzący z różnych europejskich ośrodków akademickich oraz artystycznych (Polska, Niemcy, Holandia, Włochy). Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z aktualnie panującymi trendami i nowopowstającymi kierunkami w obszarze muzyki kameralnej na instrumenty dęte drewniane. Ponadto każdy z prelegentów uczestniczył w koncertach towarzyszących konferencji naukowej, co stanowiło artystyczne dopełnienie prezentowanych przez nich treści.

Podczas konferencji swoje prezentacje wygłosili:

– prof. ucz. Piotr Pyc (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) Literatura na obój w twórczości wybranych śląskich kompozytorów XX wieku

– prof. Claudio Jacomucci (Giovanni Battista Pergolesi Conservatorio di Musica in Fermo) Alexander Technique and the playing of the accordion

– prof. Frank Forst (Hochschule für Musik Weimar) Karlheinz Stockhausen – IN FRIENDSHIP, contemplations on the composition and how to study it

– prof. UMFC, Urszula Janik (Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie), Specyfika brzmienia fletu i relacji kameralnych w duecie flet-fortepian na podstawie wybranych przykładów.

– dr hab. Magdalena Jakubska-Szymiec (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu), Marcel Mule – wirtuoz klasycznego saksofonu oraz charyzmatyczny pedagog XX wieku.

– dr hab. Andrzej Wojciechowski (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku), Muzyka kameralna na instrumenty dęte gdańskich kompozytorów XXI.

– dr hab. Wojciech Turek (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie), Muzyka na fagot polskiego baroku.

– mgr Mateusz Dudek (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie), Między Tradycją a Nowoczesnością. Sonata na akordeon Macieja Zielińskiego.

– mgr Tomasz Sowa (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie), Polskie kwintety dęte w kręgu neoklasycyzmu. Inspiracje, nurty, wpływy.

– dr hab. Wiesław Suruło (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie), Rozwijanie emisji dźwięku w oparciu o wykorzystanie rozszerzonych technik fletowych.

– dr Maciej Zimka (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie), Ewolucja własnego języka kompozytorskiego – analiza i autorefleksja na przykładzie wybranych dzieł solowych i kameralnych.

– dr Wiesław Ochwat (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie), Nowe formy wypowiedzi muzycznej na podstawie kompozycji zarejestrowanych na płycie „Between Paths”.

Konferencja naukowo-artystyczna stanowiła przestrzeń do poruszania nowych, ciekawych i nurtujących tematów, wymiany doświadczeń, a także do prezentowania różnego rodzaju inicjatyw służących rozwojowi dyscyplin.

Koncertami towarzyszącymi konferencji naukowo-artystycznej były wydarzenia odbywające się w Kościele św. Marcina oraz Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie, w których uczestniczyli wybitni muzycy z Polski, Słowacji, Niemiec, Włoch i Holandii, prezentując zarówno nowopowstałe kompozycje, jak i zróżnicowany stylistycznie repertuar ukazujący bogate możliwości brzmieniowe instrumentów dętych drewnianych i akordeonu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, jednocześnie zapraszając za rok na kolejną edycję!

fot. Jan Zych


czwartek 14.10.2021
SALA SENATU IM. MIECZYSŁAWA TOMASZEWSKIEGO

9:00 – 9:45
prof. ucz. Piotr Pyc (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
Literatura na obój w twórczości wybranych śląskich kompozytorów XX wieku.
9:45 – 10:30
mgr Tomasz Sowa (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)
Polskie kwintety dęte w kręgu neoklasycyzmu. Inspiracje, nurty, wpływy.
10:30 – 11:15
prof. UMFC, Urszula Janik – Lipińska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
Specyfika brzmienia fletu i relacji kameralnych w duecie flet-fortepian na podstawie wybranych przykładów.
11:15 – 12:00
prof. Claudio Jacomucci (Giovanni Battista Pergolesi Conservatorio di Musica in Fermo, Włochy)
Alexander Technique and the playing of the accordion.

SALA KONCERTOWA IM. KRYSTYNY MOSZUMAŃSKIEJ-NAZAR
19:00

Benedykt Konowalski (1928-2021) Życie grą – gra życiem na fagot i puzon
Sigrid Karg-Elert (1877-1933) Sinfonische Kanzone na flet i fortepian
Max Meyer-Olbersleben (1850-1927) Fantasie-Sonate na flet i fortepian
Maciej Zimka (*1989) Slope (2021) na kwintet dęty (prawykonanie światowe)
Benjamin Britten (1913-1976) Temporal Variations

Monika Sęk – obój
Paweł Cal – waltornia
Damian Lipień, Wojciech Turek – fagot
Urszula Janik – Lipińska, Wiesław Suruło – flet
Piotr Lato – klarnet
Tomasz Stolarczyk – puzon
Marianna Waszkiewicz, Emilia Bernacka – fortepian

piątek 15.10.2021
SALA SENATU IM. MIECZYSŁAWA TOMASZEWSKIEGO

9:00 – 9:45
prof. Frank Forst (Hochschule für Musik Weimar, Niemcy)
Karlheinz Stockhausen – IN FRIENDSHIP, contemplations on the composition and how to study it.
9:45 – 10:30
mgr Mateusz Dudek (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)
Między Tradycją a Nowoczesnością. Sonata na akordeon Macieja Zielińskiego.
10:30 – 11:15
dr hab. Magdalena Jakubska-Szymiec (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)
Marcel Mule – wirtuoz klasycznego saksofonu oraz charyzmatyczny pedagog XX wieku.
11:15 – 12:00
dr Wiesław Ochwat (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)
Nowe formy wypowiedzi muzycznej na podstawie kompozycji zarejestrowanych na płycie „Between Paths”.

SALA KONCERTOWA IM. KRYSTYNY MOSZUMAŃSKIEJ-NAZAR

19:00
Maciej Zieliński (*1971) Sonata na akordeon (1997)
Francisco Mignone (1897-1986) Sonata nr 1 na dwa fagoty
Yevhen Stankovych (1942) Idyll na flet i fortepian
Pavel Haas (1899-1944) Suita na obój i fortepian
Maciej Zimka (*1989) Astenosfera na dwa akordeony (2012)
Isang Yun (1917-1995) Inventionen na dwa oboje
Marek Pasieczny (*1980) Winter’s Tale Fantasy
Niels Viggo Bentzon (1919-2000) Sonata na rożek angielski i fortepian
Volodymyr Runchak (*1960) SAX (tête-à-tête) na dwa saksofony altowe (2006)
Jean Sibelius (1865-1957) The Swan of Tuonela
Piotr Peszat (*1990) BezRuch (2021) na klarnet i fortepian (prawykonanie światowe)

Mateusz Dudek, Wiesław Ochwat, Maciej Zimka – akordeon
Frank Forst, Damian Lipień – fagot
Piotr Pyc, Marek Mleczko – obój
Magdalena Jakubska-Szymiec, Łukasz Nędza – saksofon
Magdalena Margańska-Dec – flet
Grzegorz Szymiec – gitara
Piotr Lato – klarnet
Monika Gardoń-Preinl, Dagmara Niedziela, Wioletta Fluda-Tkaczyk – fortepian

sobota 16.10.2021
SALA SENATU IM. MIECZYSŁAWA TOMASZEWSKIEGO

9:00 – 9:45
dr hab. Wiesław Suruło, prof. AMKP (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)
Rozwijanie emisji dźwięku w oparciu o wykorzystanie rozszerzonych technik fletowych.
9:45 – 10:30
dr Maciej Zimka (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)
Ewolucja własnego języka kompozytorskiego – analiza i autorefleksja na przykładzie wybranych dzieł solowych i kameralnych.
10:30 – 11:15
dr hab. Andrzej Wojciechowski (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)
Muzyka kameralna na instrumenty dęte gdańskich kompozytorów XXI wieku.
11:15 – 12:00
dr hab. Wojciech Turek (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)
Muzyka na fagot polskiego baroku.

SALA KONCERTOWA IM. KRYSTYNY MOSZUMAŃSKIEJ-NAZAR

19:00

Benjamin Baczewski (*1991) Up Stream (2021) na dwa klarnety (prawykonanie światowe)
Claudio Jaccomucci (*1974) Invisibiles Cities (2020)

Andrzej Wojciechowski, Piotr Lato – klarnet
Claudio Jacomucci (Włochy) – akordeon, środki elektroniczne