I Międzynarodowa Konferencja Obojowa


I Międzynarodowa Konferencja Obojowa (28 lutego – 2 marca 2022 r.)
Współczesne aspekty gry na oboju

Organizator:
Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu

Konferencja adresowana jest do wykonawców, kompozytorów i muzykologów. Ma na celu integrację i wymianę doświadczeń zdobywanych na różnych płaszczyznach działania twórczego. Do najtrudniejszych problemów współczesnej praktyki muzycznej zaliczyć należy zagadnienia poprawnej realizacji dzieł muzycznych powstałych przed wiekiem XIX.
Rozwój wiedzy muzycznej XX stulecia, a wraz z nim wzrastający szacunek dla osiągnięć artystycznych minionych wieków stawiają przed wykonawcami coraz surowsze wymagania w zakresie historycznej wierności interpretacyjnej, autentyczności w odtwarzaniu dawnej muzyki. Dotyczy to zwłaszcza praktyki instrumentalnej. Aby zatem dotrzeć do źródeł wiedzy o zasadach realizacji dawnej muzyki, należy ich szukać w traktatach teoretycznych, szkołach gry na dawnych instrumentach, w luźnych uwagach kompozytorów, jakie zamieścili oni w swych utworach.
Wiele ważnych informacji o obowiązujących manierach wykonawczych odnajdujemy w traktatach J.J. Quantza, J. Hotteterre’a i F.-J. Garniera. Jest to warstwa szczególnie ważnych informacji, ponieważ warunkuje prawidłowość historycznie wiernego wykonania utworu, zawiera wiedzę o sposobach atakowania dźwięku w różnych układach artykulacyjnych, o niuansach agogicznych, o obiektywnym przebiegu dynamicznym, o precyzji intonacyjnej itd.
Zaproszeni goście:
prof. David Walter / Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris,
prof. Jan Thuri / Konserwatorium Muzyczne w Pradze,
prof. Tomasz Miczka / Akademia Muzyczna w Katowicach,
prof. Tomasz Gubański / Akademia Muzyczna w Poznaniu,
dr hab. Tytus Wojnowicz / Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie,
gwarantują wysoki, merytoryczny poziom Konferencji. Konferencję uzupełnią występy muzyczne: recital obojowy w wykonaniu Davida Waltera z towarzyszeniem Magdaleny Duś oraz koncerty studentów klasy oboju AMKP.

PROGRAM KONFERENCJI
28 lutego – 2 marca 2022

• prof. Dawid Walter (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris)
• prof. Jan Thuri (Konserwatorium Muzyczne w Pradze)
• prof. Tomasz Miczka (Akademia Muzyczna w Katowicach)
• prof. Tomasz Gubański (Akademia Muzyczna w Poznaniu)
• dr hab. Tytus Wojnowicz (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
• prof. Marek Mleczko, dr Monika Sęk, mgr Maksymilian Lipień (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)
• mgr Jan Wiśniowski – Częstochowa, producent maszyn do stroików

Poniedziałek 28.02
10:00-14:00 Wykład i prezentacja, prof. Dawid Walter – Aula Florianka
14:00-18:00 Wykład i prezentacja, prof. Tomasz Gubański – Aula Florianka
19:00 Koncert studentów klasy oboju AMKP – Sala Koncertowa AMKP

Program:
Jan Václav Kallivoda (1801-1866) Morceau de Salon op. 228

Justyna Kusztal obój

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sonata g-moll BWV 1020
Allegro – Adagio – Allegro

Jan Dominik obój

Paul Hindemith (1895-1963) Sonate
(Munter – Sehr langsam – Lebhaft-sehr langsam wieder lebhaft)

Magdalena Doniec obój

Benjamin Britten (1913-1976) Pan6 Metamorphoses na obój solo op. 44

Monika Rochowiak obój

Francis Poulenc (1899-1963) Sonata
Elegie – Scherzo – Deploration

Jakub Koch obój

Georg Philipp Telemann (1681-1767) Phantasie A-dur nr 1 na obój solo
Vivace Allegro

Viktor Andriejowskij obój

Tomaso Albinoni (1671-1751) Concerto d-moll op. 9/2
Allegro e non presto – Adagio – Allegro

Emilia Trojan obój

Benjamin Godard (1849-1895) Legende Pastorale

Mateusz Zarotyński obój

Georg Philipp Telemann Sonate Es-dur
Largo / Allegro / Menuetto / Allegro

Bartłomiej Kozdrój obój

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) Introdution, Thema and Variations

Izabela Chodak obój

Georg Philipp Telemann Concerto B-dur na 6 oboi
Allegro – Largo – Allegro

Tomasz Gubański
Jan Thuri
Monika Sęk
Maksymilian Lipień
Marek Mleczko
Justyna Kusztal
Jan Wilkosz
Denys Lysyi oboje

Wtorek 01.03
10:00-14:00 Wykład i prezentacja, prof. Jan Thuri – Aula Florianka
14:00-18:00 Wykład i prezentacja, prof. Tomasz Miczka – Aula Florianka
19:00 RECITAL OBOJOWY – Aula Florianka
w programie:

Francis Poulenc (1899-1963) Sonata na obój i fortepian
Fryderyk Chopin (1810-1849) Prélude op. 28 nr 15
Camille Saint-Saëns (1835-1921) Sonata op. 166 na obój i fortepian
Robert Schumann (1810-1856) Phantasiestücke  na obój i fortepian
Maurice Ravel (1875-1937) Sonatine na obój i fortepian

Dawid Walter – obój
Magdalena Duś – fortepian

Środa 02.03
10:00-13:00 Wykład i prezentacja, prof. Jan Thuri – Aula Florianka
13:00-14:00 Prezentacja maszyn do stroików, referat mgr Jan Wiśniowski – Aula Florianka (Sala Senacka)
14:00-18:00 Wykład i prezentacja, dr hab. Tytus Wojnowicz – Aula Florianka
19:00 Koncert studentów klasy oboju AMKP – Sala Koncertowa AMKP

Program:
Frigyes Hidas (1928-2007) Concerto
Allegro – Andante – Allegro vivo

Justyna Kusztal obój

Francis Poulenc (1899-1963) Sonate
Elegie – Scherzo – Deploration

Emilia Trojan obój

Robert Schumann (1810-1856) Romanze op. 94 nr 1

Magdalena Doniec obój

Joseph Haydn (1732-1809) Koncert C-dur
Allegro – Andante – Rondo. Allegro

Mateusz Zarotyński obój

Georg Philipp Telemann (1681-1767) Phantasie A-dur nr 1 na obój solo

Viktor Andriejowskij obój

Alessandro Marcello (1673-1747) Concerto d-moll
Allegro – Adagio – Presto

Jan Dominik obój

Carl August Nielsen (1865-1931) Romaze op. 4

Monika Rochowiak obój

Antal Doráti (1906-1988) Berceuse5 Pieces for Oboe solo

Jakub Koch obój

Witold Lutosławski (1913-1994) Epitafium
Izabela Chodak obój

Eugène Bozza (1905-1991) Conte pastoral

Bartłomiej Kozdrój obój

Olivier Messiaen (1908-1992) Vocalise Etiude

Dominika Cielecka obój

Tomaso Albinoni (1671-1751) Concerto F-dur na dwa oboje
Allegro – Adagio – Allegro

Tytus Wojnowicz
Maksymilian Lipień oboje

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Trio C-dur op. 87
Allegro – Adagio – Menuetto – Finale. Presto

Tytus Wojnowicz
Marek Mleczko
Maksymilian Lipień oboje