prof. dr hab. Roman Reiner


Reiner Roman
fot. Małgorzata Reiner

Urodzony w Krakowie. Tu przechodzi wszystkie szczeble edukacji muzycznej, kończąc w 1979 r. Akademię Muzyczną w klasie profesor Eugenii Umińskiej, otrzymując dyplom tej uczelni z wyróżnieniem. Już w latach szkolnych uczestniczył wielokrotnie w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Młodych Skrzypków, zajmując wysokie lokaty. W 1974 r., został współlaureatem I nagrody i złotego medalu na Międzynarodowym Konkursie Orkiestr Młodzieżowych pod patronatem Herberta von Karajana w Berlinie Zachodnim. Jest laureatem I Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im.Z.Jahnkego (Poznań 1976), VI Międzyuczelnianego Konkursu Muzyki Kameralnej (III nagroda) w Łodzi (1977), Włocławskiego Kwietnia Muzycznego (1978). W 1979 r. otrzymał specjalną nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jest dwukrotnym półfinalistą Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. A.Curci w Neapolu (1979 i 1981). Uczestniczył wielokrotnie w szeregu krajowych i zagranicznych (Czechy, Niemcy, Dania, Belgia) festiwali muzycznych. Dokonał nagrań dla Polskiej TV (m.in. jako solista zespołu “Capellae Cracoviensis”), Polskiego Radia, Niemieckiego Radia, głównego programu telewizji niemieckiej (ZDF), II programu TV niemieckiej. W 1991 r. został zaproszony do udziału w Krakowskim Sympozjum KBWE n/t dziedzictwa kultury. W 1995 r. firma nagraniowa “STEBO” wydała 2 kasety z jego nagraniami, zaś w 1996 r. Fundacja Judaica w Krakowie wydała płytę CD (wznowiona w 2004 r. przez wydawnictwo “Austeria”). Na płycie tej znajduje się jedno z nielicznych w fonografii światowej nagrań Suity Johna Williams’a na skrzypce i fortepian. Kompozycja ta powstała na bazie muzyki do filmu Stevena Spielberga “Lista Schindlera”. Roman Reiner koncertuje wspólnie z wybitnymi artystami polskimi. Dysponuje szerokim repertuarem (utwory solowe, kameralne, koncerty na skrzypce z towarzyszeniem orkiestry, miniatury). Jego koncerty cieszą się uznaniem zarówno krytyków, jak i publiczności. W 1995 r. założył trio wraz z pianistą Sławomirem Cierpikiem i wiolonczelistką Barbarą Łypik-Sobaniec. Z zespołem tym brał udział w wielu festiwalach krajowych i zagranicznych, takich jak m.in. Festiwal Flandryjski w Belgii czy “Muzyka w Starym Krakowie”. Podczas festiwalu “Schalom” w Lipsku w 1999 r. trio wystąpiło z koncertem w Domu Feliksa Mendelssohna, wykonując m.in. Trio fortepianowe d-moll tego kompozytora. Ponownie zespół uczestniczył w tym samym festiwalu w 2001 r oraz w 2003 r. W listopadzie 2000 r. Reiner Trio koncertowało w Brukseli na zaproszenie tamtejszego “Goethe-Institut” w specjalnym koncercie dla urzędników UE. Jako pedagog krakowskiej Akademii Muzycznej od 1979 r. Roman Reiner wychował w swojej klasie skrzypiec wielu dyplomantów. Wśród najbardziej znaczących należy wymienić Pawła Wójtowicza – obecnie II koncertmistrza Opery Krakowskiej, Monikę Serafin-Chrzanowską oraz Elżbietę Lepiarz-Górkę – skrzypaczki Kwartetu Jagiellońskiego, członkinie zespołu “Capellae Cracoviensis”, Violettę Szopę – wieloletniego członka orkiestry “Sinfonietta Cracovia”, Alicję Pacześniak – koncertmistrza kwartetu smyczkowego, który zdobył I nagrodę na Konkursie Muzyki Kameralnej w Wiedniu sponsorowanym przez firmę “Thomastik” w 2005 r., Pawłą Wajraka – III koncertmistrza Orkiestry Filharmonii Krakowskiej czy Agnieszkę Reiner – utalentowaną skrzypaczkę młodego pokolenia. Obecnie wyróżniającą się absolwentką jest również Oriana Masternak – skrzypaczka kwartetu smyczkowego, który zdobył III nagrodę na XI Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie w 2007 roku. Roman Reiner jest pedagogiem Akademii Muzycznej w Krakowie od 1979 roku. Obecnie wykłada w tej uczelni jako tytularny profesor sztuk muzycznych na stanowisku profesora zwyczajnego.

Strona oficjalna