dr hab. Bogusława Hubisz-Sielska


fot. archiwum artystki

Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej odbyła studia uzupełniające u S. Kamasy w Warszawie oraz u K. Kashkashian w Mona-chium. Uczestniczyła w wielu festiwalach i kongresach altowiolwych, występowała w wielu miastach polskich, a także w różnych krajach europejskich i USA. Nagrywała dla Polskiego Radia, Radia Austriackiego, Radia Nowy Jork oraz Radia Watykańskiego. Występowała przed kamerami telewizji polskiej, austriackiej oraz niemieckiej. Dokonała nagrań płytowych z muzyką J. B. Vanhala, R. Knobler i R. Fuchsa. Za zgodą Kompozytora opracowała na altówkę klarnetowe Preludia taneczne Witolda Lutosławskiego Publikowała w „Ruchu Muzycznym”, „Muzyce 21” i w prasie fachowej. Jest autorką hasła Rachel Knobler w leksykonie Kompozytorzy polscy 1918–2000. Nuty w jej opracowaniu ukazały się w Polskim Wydawnictwie Muzycznym oraz Editio Alto (Niemcy). Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów. Jej nagranie Nigguna oraz Elegii R. Knobler było prezentowane w Radiu Princeton jako odkrycie w dziedzinie muzyki klasycznej. Członek-założyciel Stowarzyszenia Artystycznego „Muzyka Centrum”. Długoletni pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie, od 2001 jest również koordyna-torem głównym Konserwatorium Krakowskiego im. W. Lutosławskiego, a od 2009 prezesem Polskiego Towarzystwa Altowiolowego.