Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

dr Anna Boczar (współpraca)


fot. Ivona Kowalska

Anna Boczar jest absolwentką krakowskiej Akademii Muzycznej, którą ukończyła z wyróżnieniem w 2001 roku, w klasie fortepianu prof. Stefana Wojtasa. W 2002 roku otrzymała stypendium Rządu Francuskiego i odbyła studia podyplomowe w Paryżu w La Schola Cantorum, kształcąc się pod kierunkiem prof. Eugena Indjica. Była rezydentką Cité Internationale Des Arts. Jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych i kameralnych m.in. IV nagrody na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Mariańskich Łaźniach. Od 2014 roku występuje wraz z Bartłomiejem Kominkiem w duecie fortepianowym Chopin Piano Duo.

Koncertuje w Polsce i za granicą. Występowała we Francji, Włoszech, w Niemczech, Czechach, Turcji, Japonii, Palestynie, w Ukrainie, na Białorusi, w Rosji. Brała udział w licznych festiwalach, zarówno jako solistka jak i kameralistka takich jak: IV Festival Internationale di Musica w Rovello (Włochy), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” w Zakopanem, Festival Internationale di Musica da Camera „Cristalda e Pizzomuno”, Festiwal Jeunesses Musicales w Filharmonii Świętokrzyskiej, I Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Premia Filharmonii Łódzkiej im A. Rubinsteina”,II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej im. Igora Strawińskiego na Ukrainie, XXIV Ogólnopolski Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych „Tydzień Talentów” w Tarnowie, IV Letni Festiwal „Wawel o Zmierzchu” w Krakowie, II i III Festiwal Muzyczny „Barbakan” w Krakowie, Festiwal „Bravo Maestro” w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, XXV Konfrontacje Chopinowskie w Pałacu
Książąt Radziwiłłów w Antoninie, XVIII Międzynarodowy Festiwal im. Ady Sari w Nowym Sączu, Międzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych „Duetissimo” w Krakowie, IX Europejskie Forum Muzyki Kameralnej w Warszawie, III Festival de Meudon – La Semaine Polonaise (Francja), 38 Międzynarodowy Festiwal „Chopin w Barwach Jesieni”, 63 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Festiwal im. Janiny Garści w Stalowej Woli, Międzynarodowy Festiwal „Piano City Milano (Włochy), 55 Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, XIX I Concerti a Monza (Włochy).

W 2013 roku występowała w roli pianistki w spektaklu muzycznym „Pan Lutosławski”. Przedstawienia miały miejsce m.in.: w Teatrze Polskim w Warszawie oraz w Teatrze Muzycznym w Łodzi. W 2009 roku była koordynatorką III Festiwalu Muzyki Polskiej w Meudon – „La semaine Polonaise” we Francji. Była pomysłodawczynią i współorganizatorką Festiwalu Muzyki Antoniego Stolpe. W ramach tego wydarzenia w 2011 roku odbyły się koncerty w Filharmonii Kaliskiej i Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Jest kierownikiem artystycznym projektu wymiany polsko-palestyńskiej. Zakłada on promocję muzyki polskiej w Palestynie oraz muzyki ludowej
Bliskiego Wschodu w Krakowie.

W 2019 roku Anna Boczar otrzymała Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednocześnie prowadzi działalność pedagogiczną, klasę fortepianu i duetu fortepianowego w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie na stanowisku nauczyciela dyplomowanego oraz klasę duetu fortepianowego w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie.

Jest konsultantką Centrum Edukacji Artystycznej. Zapraszana w roli wykładowczyni na Ogólnopolskie i Międzynarodowe Konferencje, propaguje muzykę polską na fortepian solo oraz duet fortepianowy. Ostatnie wystąpienia miały miejsce w ramach Międzynarodowej Konferencji podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Duetów Fortepianowych w Gdańsku oraz International Scientific and Practical Conference on Piano Art we Lwowie. W latach 2019 – 2023 odbyła studia doktoranckie w Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie w dyscyplinie: instrumentalistyka – specjalność: fortepian i w 2023 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską zdobywając stopień doktora sztuk muzycznych.

Jest autorką książki pt. „Ludwik Stefański. Grać pięknie,” która została wydana przez krakowską Akademię Muzyczną w 2009 roku. Jest również współautorką publikacji „Duet fortepianowy. Analiza-Metodyka-Praktyka” wydanej przez Akademię Muzyczną w Gdańsku w 2023 roku.

anna.boczar@amuz.krakow.pl