prof. Danuta Mroczek-Szlezer


Mroczek-Szlezer DanutaDanuta Mroczek – Szlezer – pianistka i kameralistka krakowska  od ponad trzydziestu lat pracuje jako nauczyciel akademicki w Akademii Muzycznej w tym mieście. Jest obecnie profesorem tytularnym w krakowskiej Uczelni na stanowisku profesora zwyczajnego. Pełniła przez wiele lat funkcję kierownika Katedry Kameralistyki a obecnie jest kierownikiem Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Absolwentka PWSM w Krakowie w klasie prof. L.Stefańskiego doskonaliła swe uniejętności w Weimarze i Sienie pracując m.in. z R.Kehrerem, A.Ciccolinim I N.Magaloffem. Jest laureatką krajowych i zagranicznych konkursów pianistycznych. Koncertowała w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Szwecji, , Kuwejcie, Korei Płd i na Malcie. Dokonała nagrań telewizyjnych, radiowych i płytowych dla krajowych i zagranicznych producentów.

Jest członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego, Towarzystwa im.K.Szymanowskiego w Zakopanem oraz członkiem – załoźycielem Towarzystwa Muzycznego im. F.Liszta we Wrocławiu.

danuta.mroczek.szlezer@amuz.krakow.pl