HAYDN!


Katedra Fortepianu wraz z Katedrą Kameralistyki i Katedrą Jazzu zapraszają na sesję artystyczno-badawczą “HAYDN!”.


Większość czasu byłem odcięty od świata, więc byłem zmuszony, by być oryginalnym.

Joseph Haydn

Mimo iż wkład Josepha Haydna w historię muzyki jest bezdyskusyjny i powszechnie uznawany, jego błyskotliwy fenomen nie znajduje odpowiedniego rezonansu. Muzyce Haydna przypisuje się zazwyczaj rolę dydaktyczną lub traktuje się jako „dopełnienie” programu poszczególnych koncertów czy recitali. Uwaga większości koncentruje się bowiem na dokonaniach innych wielkich klasyków – Mozarta i Beethovena.

Naszym celem jest podkreślenie suwerenności i doniosłości przesłania artystycznego Haydna. Jest ono znakomitym i niepowtarzalnym studium humanizmu i idei oświeceniowych, przykładem wyrafinowanej retoryki, innowacyjności architektonicznej, a nade wszystko bezprecedensową eksploracją humoru.

Szczególnie ten ostatni element wydaje się być odpowiedzią na pytanie, jaką rolę ma do odegrania Haydn współcześnie. Jego dzieła emanują pełnym spektrum ludzkich emocji i doświadczeń – tutaj pasja, powaga i patos nieodzownie potrzebują kontrapunktu wysublimowanego żartu. Ten doskonały haydnowski balans może stać się rodzajem antidotum dla tragedii wojny, klęski i choroby.

Podczas naszego Festiwalu zabrzmią nie tylko dzieła fortepianowe i kameralne autora Stworzenia świata, ale także improwizacje jazzowe oraz rzadko wykonywany Koncert C – dur Hob. XVIII/5 (w aranżacji na kwartet fortepianowy). Wydarzeniu towarzyszyć będą wykłady pedagogów Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie oraz wystawa CAUSA APRILIS IV Pracowni Interdyscyplinarnej ASP im. Jana Matejki.

Twórczość Haydna jest jednym z najważniejszych ogniw całej historii muzyki. Wciąż aktualne zadanie, które stoi zarówno przed wykonawcami, jak i odbiorcami, to kultywowanie jej wiecznej żywotności i atrakcyjności.

dr Mateusz Zubik


PROGRAM
środa, 4 maja 2022
Aula Florianka
godz. 18:00

CAUSA APRILIS
wernisaż wystawy studentów i pedagogów ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Justyna Barzowska / Katarzyna Jarząb / Ilona Karp / Kinga Kociarz / Alicja Kolińska /Bogumił Książek / Daniel Łuckiewicz / Małgorzata Marczewska /Anna Michalik / Miłosz Nowakowski / Katarzyna Piwowarczyk / Julia Skrzyńska / Piotr Sułek / Mateusz Woźniak / Anna Zuzela

godz. 19:00

KONCERT I

Joseph Haydn (1732-1809)
Sonata C-dur Hob. XVI/50
Allegro
Adagio
Allegro molto

Julia Klimek (klasa fortepianu prof. dr hab. Marioli Cieniawy-Puchały)
Sonata g-moll Hob. XVI/44
Moderato
Allegretto

Jadwiga Mglej (klasa fortepianu dr hab. Mileny Kędry)
Sonata Es-dur Hob. XVI/38
Allegro moderato
Adagio
Finale. Allegro

Martyna Włodarczyk (klasa fortepianu dr hab. Mileny Kędry)
Sonata Es-dur Hob. XVI/52
Allegro
Adagio
Finale. Presto

Yuhao Weng (klasa fortepianu dr. Piotra Kowala)
Trio fortepianowe C-dur Hob. XV/27
Allegro
Andante
Finale. Presto

Jakub Staśto fortepian
Monika Szalkowska skrzypce
Andriy Vorontsov wiolonczela
(klasa kameralistyki dr hab. Barbary Łypik-Sobaniec, prof. AMKP i dr. hab. Sławomira Cierpika)

czwartek, 5 maja 2022
Aula Florianka
godz. 19:00

KONCERT II

Słowo: dr hab. Maciej Jabłoński

Joseph Haydn (1732-1809)
Sonata e-moll Hob. XVI/47
Adagio
Allegro
Finale. Tempo di Menuet

Weronika Bujok (klasa fortepianu dr hab. Mileny Kędry)
Sonata As-dur Hob. XVI/46
Allegro moderato
Adagio
Finale. Presto

Jakub Staśto (klasa fortepianu prof. dr. hab. Andrzeja Pikula)
Sonata C-dur Hob. XVI/50
Allegro
Adagio
Allegro molto

Gangwei Shao (klasa fortepianu dr. Piotra Kowala)
Improwizacje jazzowe
Piotr Wyleżoł fortepian

piątek, 6 maja 2022
Aula Florianka
godz. 19:00

KONCERT III

Słowo: dr Mateusz Zubik

Joseph Haydn (1732-1809)
Wariacje f-moll Hob. XVII/6

Aleksandra Dąbek
Sonata C-dur Hob. XVI/48
Andante con espressione
Rondo. Presto

Jan Kochmański (klasa fortepianu prof. dr. hab. Andrzeja Pikula)
Sonata B-dur Hob. XVI/41
Allegro
Allegro di molto

Katarzyna Gabryś (klasa fortepianu prof. dr. hab. Andrzeja Pikula)
Trio fortepianowe G-dur Hob. XV/25
Andante
Poco adagio
Rondo all’Ongarese. Presto

Tomasz Szczepankiewicz fortepian
Rozalia Latko skrzypce
Zofia Będkowska wiolonczela
(klasa kameralistyki dr hab. Barbary Łypik-Sobaniec, prof. AMKP i dr. hab. Sławomira Cierpika)

sobota, 7 maja 2022
Aula Florianka
godz. 12:00

Matinée – Koncert Uczniów Krakowskich Szkół Muzycznych

Joseph Haydn (1732-1809)
Sonata As-dur Hob. XVI/46
Allegro moderato
Adagio
Finale. Presto

Juliusz Łukasik (z klasy Mileny Kędry, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie)
Sonata C-dur Hob. XVI/50
Allegro
Adagio
Allegro molto

Martyna Walusiak-Cybulska (z klasy Olgi Łazarskiej, Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie)
Sonata D-dur Hob. XVI/37
Allegro con brio
Largo e sostenuto
Finale. Presto ma non troppo

Miron Gomułka (z klasy Marka Szlezera, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie)
Sonata G-dur Hob. XVI/27
Allegro con brio
Menuetto
Finale. Presto

Michał Janek (z klasy Piotra Filka, Szkoła Muzyczna I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie)

godz. 19:00

Koncert Pedagogów

Słowo: prof. dr hab. Janusz Skowron

Joseph Haydn (1732-1809)
Sonata G-dur Hob. XVI/40
Allegretto innocente
Presto

Sonata Es-dur Hob. XVI/52
Allegro
Adagio
Finale. Presto

Janusz Skowron fortepian

Koncert C-dur Hob. XVIII/5 w aranżacji na kwartet fortepianowy
Allegro moderato
Andante
Allegro

Milena Kędra fortepian
Szymon Kałużny skrzypce
Seweryn Kosiorowski altówka
Mikołaj Adamczak wiolonczela

Trio fortepianowe E-dur Hob. XV/28
Allegro moderato
Allegretto
Finale. Allegro

Sławomir Cierpik fortepian
Maciej Lulek skrzypce
Barbara Łypik-Sobaniec wiolonczela