mgr Jan Lubieniecki


Lubienicki JanUrodzony w Lublinie. Studia pianistyczne ukończył w Krakowie w klasie fortepianu prof. Janiny Baster. Uczestniczył w Mistrzowskich Kursach Pianistycznych w Dusznikach-Zdroju (dwukrotnie: w klasach prof. W. Obidowicza i prof. J. Sulikowskiego) oraz w Zurichu (klasa prof. R. Buchbindera). Wyróżniony na konkursie J.S. Bacha dla studentów klas fortepianu krakowskiej Akademii Muzycznej. Od 1988 roku jest zatrudniony w Akademii – początkowo jako asystent w Katedrze Fortepianu (sekcja Pedagogiki Instrumentalnej), a następnie jako wykładowca w Zespole Fortepianu Obowiązkowego.  Z upodobaniem pracuje także z dziećmi i młodzieżą w szkolnictwie muzycznym niższego szczebla. Wielu jego byłych uczniów ukończyło studia pianistyczne lub odbywa je obecnie.

jan.lubieniecki@amuz.krakow.pl