mgr Elżbieta Hoffman


Hoffman ElżbietaW 1983 r. otrzymała dyplom ukończenia studiów w klasie fortepianu swego męża prof. Jana Hoffmana w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1983 r. wykłada w tejże Akademii, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. Jednocześnie pracuje z dziećmi ucząc gry na fortepianie w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie. W 1994 r. CEA powierzyło jej funkcję konsultanta metodycznego w zakresie gry na fortepianie w szkolnictwie muzycznym I i II st., którą realizuje poprzez konsultacje, lekcje pokazowe, wykłady, a także poprzez pełnienie funkcji jurora konkursów, przesłuchań, festiwali. Od 2000 r. znajduje się na liście ekspertów MEN wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. W 2004 r. CEA opublikowało jej pracę pt. “Fortepian moja miłość”. Do jej działalności estradowej należą audycje własne i wspólne z uczniami i studentami. Dokonała prawykonania polskiego dziesięciu Preludiów na fortepian Romana Palestra. Jest członkiem Senatu i Rady Wydziału II Akademii Muzycznej w Krakowie, a także przewodniczącą Związku Zawodowego Solidarność. Pod jej kierunkiem powstawały prace magisterskie.

elzbieta.hoffman@amuz.krakow.pl