Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Marek Koziak (1945-2008)


fot. archiwum rodziny artysty

Urodzony w 1945 roku, zmarł w 2008.

PWSM ukończył z wyróżnieniem w 1970 roku, studiując w klasie fortepianu pod kierunkiem profesora Ludwika Stefańskiego. Po ukończeniu studiów, odbył kilkumiesięczny Kurs Interpretacji Fortepianowej, prowadzony przez profesora Bolesława Woytowicza w Katowicach na zlecenie MKiS. W 1971 uczestniczył także w Seminarium Bartókowskim w Budapeszcie pod kierunkiem prof. Petera Solymosa.

Działalność koncertową rozpoczął już podczas studiów. W 1968 roku zdobył nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Warszawie, a także sześciokrotnie uczestniczył w Konkursach na Stypendia Artystyczne im. F. Chopina (konkursy I-V i VII), każdorazowo uzyskując stypendia I stopnia. Jako stypendysta MKiS brał udział w międzynarodowych konkursach pianistycznych, takich jak Międzynarodowy Konkurs im. M. Long w Paryżu w 1969 roku, Międzynarodowy Konkurs im. P. Czajkowskiego w Moskwie w 1970 roku, Międzynarodowy Konkurs im. F. Liszta – B. Bartóka w Bukareszcie w 1971 roku i Międzynarodowy Konkurs im. F. Busoniego w Bolzano w 1976 roku. Brał także udział w festiwalach w Dusznikach, Baranowie i Zakopanem.

Uczestnictwo w licznych konkursach wiązało się z częstymi koncertami, m.in. przez szereg lat corocznie występował w Warszawie w sali koncertowej TiFC-u oraz w koncertach chopinowskich w Łazienkach. W Krakowie najczęściej występował z recitalami organizowanymi przez SPAM lub PWSM, m.in. inaugurując cykl Wieczory Muzyczne PWSM wszystkimi etiudami Chopina, a także parokrotnie występując w cyklu upamiętniającym 150. rocznicę śmierci L. van Beethovena. Wielokrotnie uczestniczył w imprezach organizowanych przez Filharmonię Krakowską. Z zespołami filharmonicznymi wykonywał utwory Liszta, Chopina i Strawińskiego. Dokonał także nagrań utworów Bartóka dla TV i Liszta dla PR. W 1975 roku pełnił funkcję sekretarza jury Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Pianistów w Krakowie, organizowanego przez Krakowski Oddział SPAM i Katedrę Fortepianu PWSM w Krakowie.

Poza występami solowymi, zajmował się również kameralistyką. Wspólnie z Jerzym Łukowiczem występował jako duet w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Krakowskiej i Filharmonii Wrocławskiej, prezentując m.in. pierwsze polskie wykonanie “Święta Wiosny” I. Strawińskiego w wersji na duet fortepianowy oraz Sonatę na 2 fortepiany i perkusję B. Bartóka. Wielokrotnie towarzyszył także Andrzejowi Bachledzie jako akompaniator w programach muzyki XIX i XX wieku, w tym wykonując wszystkie pieśni Karłowicza.

W 1983 roku wykonał w Krakowie recital utworów J. Brahmsa w ramach sesji zorganizowanej przez Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej. Recital ten powtarzał kilkakrotnie, występując w Sandomierzu, Nowym Sączu, Stalowej Woli i innych miejscowościach. W tym samym roku wielokrotnie występował z utworami Bartóka i Szymanowskiego w Krakowie i Tarnowie, w ramach koncertów organizowanych dla młodzieży przez Filharmonię Krakowską. W 1985 roku dał recitale w Jugosławii (Titograd, Kotor) oraz w Krakowie, Nowym Sączu i innych miastach, wykonując podobny program (utwory Beethovena, Schumanna, Liszta, Bartóka, Strawińskiego). Od 1966 wykonał publicznie ponad 150 utworów solowych – repertuar odpowiadający programowi około 20 różnych recitali.

Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1968 roku jako nauczyciel gry na fortepianie w PSM II stopnia w Krakowie. Pracował tam do 1974. Większość jego uczniów z tego okresu – w dalszym procesie edukacji – ukończyła wyższe studia muzyczne w Krakowie.

W 1973 roku rozpoczął pracę w PWSM w Krakowie jako asystent w klasie profesora L. Stefańskiego. Od 1978 roku zatrudniony był jako adiunkt. W roku 1990, po przewodzie kwalifikacyjnym, otrzymał stanowisko docenta. Pod jego kierunkiem dyplom z fortepianu uzyskali m.in.: Ewa Śmigielska-Swoboda, Teresa Skwierczyńska, Nikodem Goławski, Janusz Skowron, Grażyna Pągowska-Koziak, Magdalena Chrenkoff, Janusz Maciejowski, Anna Nowak, Marta Mołodyńska-Wheeler i Magdalena Kantor.


Źródła:
Tekst oparty na własnoręcznym życiorysie M. Koziaka.