Zapowiedź sesji naukowo-artystycznej „Józef Haydn”


W maju 2021 Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie miała w planie organizację ciekawej i bogatej w wydarzenia sesji naukowo-artystycznej poświęconej twórczości Józefa Haydna. Niestety z powodu sytuacji epidemicznej sesja ta nie mogła się odbyć. Dokonaliśmy jedynie nagrań pewnego fragmentu z zaplanowanych do prezentacji dzieł Józefa Haydna w postaci recitalu prof. dr hab. Janusza Skowrona oraz nagrania studenta Sebastiana Lochera (z klasy fortepianu dr Piotra Kowala). Udostępniamy je Państwu , jako zapowiedź i równocześnie zaproszenie do uczestniczenia w podobnym wydarzeniu w roku bieżącym. Sesja naukowo-artystyczna „Józef Haydn” zaplanowana jest w dniach 4-8 maja 2022.
Życząc miłych chwil z muzyką Józefa Haydna, wyrażam nadzieję na spotkania z Państwem podczas kolejnych koncertów organizowanych przez naszą Katedrę.

prof. dr hab. Mariola Cieniawa
Kierownik Katedry Fortepianu AMKP w Krakowie


Sebastian Locher (klasa fortepianu dr. Piotra Kowala)

Sonata e-moll Hob. XVI/34
1. Presto 2. Adagio 3. Vivace molto

ZOBACZ


Prof. dr hab. Janusz Skowron – Recital

Sonata G-dur Hob. XVI/ 40
1. Allegretto innocente 2. Presto

Sonata e-moll Hob. XVI/ 34
1. Presto 2. Adagio 3. Vivace molto

Sonata C-dur Hob. XVI/ 48
1. Andante con espressione 2. Rondo. Presto

Sonata C-dur Hob.XVI/ 50
1. Allegro 2. Adagio 3. Allegro molto

Sonata Es-dur Hob.XVI/ 52
1. Allegro 2. Adagio 3. Finale.Presto

ZOBACZ