Sesja naukowa „Kobiety-kompozytorki muzyki fortepianowej” – wykłady


Katedra Fortepianu AMKP
zaprasza na sesję naukową
Kobiety-kompozytorki muzyki fortepianowej

14.03.2022 Sala Koncertowa
W kręgu kompozytorek zagranicznych

10.00-10.40 prof. dr hab. Andrzej Pikul
Twórczość fortepianowa Fanny Hensel w kontekście problemów kobiet w pierwszej połowie XIX wieku

10.40-11.20 dr Wiesława Pławska
Clara Schumann – nie tylko pianistka

11.20-12.00 mgr Aleksandra Biśta
Muzyka fortepianowa Amy Beach

12.00-12.20 przerwa

12.20-13.00 dr hab. Piotr Różański
Twórczość fortepianowa Shulamit Ran i Betty Olivero w kontekście wymogów repertuarowych Międzynarodowego Mistrzowskiego Konkursu Pianistycznego im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie

13.00-13.40 dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMKP
Podmiotowość liryczna. Onutė Narbutaitė i oblicza muzyki fortepianowej

15.03.2022 Sala Koncertowa
W kręgu kompozytorek polskich

10.00-10.40 dr hab. Marek Szlezer, prof. AMKP
Twórczość fortepianowa Jadwigi Sarneckiej

10.40-11.20 mgr Maciej Kiełpiński
Natalia Janotha – fortepian i Tatry

11.20-12.00 dr Katarzyna Vernet
Poldowski – w stronę historii twórcy nieodgadnionego

12.00-12.20 przerwa

12.20-13.00 dr Mateusz Kurcab
Twórczość kompozytorska Ewy Synowiec. Partytura muzyczna jako dzieło sztuki

13.00-13.40 mgr Aleksandra Dąbek
Władysława Markiewiczówna we wspomnieniach uczniów

13.40-14.20 dr Martyna Zakrzewska
Czas osobisty w twórczości Barbary Buczek

14.20-15.00 dr Piotr Kowal
Fortepian w twórczości Joanny Bruzdowicz