Plany studiów – siatki godzin – Dyrygentura, Kompozycja, Teoria Muzyki – ARCHIWUM


NOWE PLANY STUDIÓW

Rok akademicki 2016-2017

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: TEORIA MUZYKI,  Studia Stacjonarne I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: TEORIA MUZYKI, Studia Stacjonarne II stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Kierunek: DYRYGENTURA, Studia Stacjonarne I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Kierunek: DYRYGENTURA, Studia Stacjonarne II stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: KOMPOZYCJA, Studia Stacjonarne I stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: KOMPOZYCJA (profil główny), Studia Stacjonarne II stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: KOMPOZYCJA, specjalizacja Muzyka teatralna, filmowa, użytkowa, Studia Stacjonarne II stopnia

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: KOMPOZYCJA, specjalizacja kompozycja elektroakustyczna, Studia Stacjonarne II stopnia

Rok akademicki 2014-2015

Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: KOMPOZYCJA Studia Stacjonarne I stopnia.pdf

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, W SPECJALNOŚCI KOMPOZYCJA (profil główny).pdf

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, W SPECJALNOŚCI KOMPOZYCJA – specjalizacja kompozycja elektroakustyczna.pdf

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, W SPECJALNOŚCI KOMPOZYCJA – specjalizacja Muzyka teatralna i filmowa.pdf

Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Kierunek: DYRYGENTURA Studia Stacjonarne I stopnia (licencjackie).pdf

Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Kierunek: DYRYGENTURA Studia Stacjonarne II stopnia (magisterskie).pdf

Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: TEORIA MUZYKI Studia Stacjonarne I stopnia (licencjackie).pdf

Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: TEORIA MUZYKI Studia Stacjonarne II stopnia (magisterskie).pdf

Rok akademicki 2013-2014

Studia Stacjonarne I stopnia (licencjackie) Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Kierunek: DYRYGENTURA_pdf

Studia Stacjonarne II stopnia (magisterskie) Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Kierunek: DYRYGENTURA_pdf

Studia Stacjonarne I stopnia (licencjackie) Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: KOMPOZYCJA_pdf

Studia Stacjonarne II stopnia (lmagisterskie) Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: KOMPOZYCJA

Studia Stacjonarne II stopnia (magisterskie) w języku angielskim Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: KOMPOZYCJA_pdf

Studia Stacjonarne I stopnia (licencjackie) Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: TEORIA MUZYKI_pdf

Studia Stacjonarne II stopnia (magisterskie) Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki / Specjalność: TEORIA MUZYKI_pdf

Więcej