prof. dr hab. Marek Kalinowski


Kalinowski Marek

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie w klasie kontrabasu prof. Czesława Ząbka. W latach 1980-93 był kontrabasistą w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego im. A.B. Ciechańskiego (1983). W 1986 roku prawykonał Koncert na kontrabas i orkiestrę Juliusza Łuciuka z Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Szymona Kawalli (dokonał również nagrania archiwalnego). W roku 2013 wziął udział w nagraniu utworu Spełnienie na skrzypce, wiolonczelę i kontrabas tego kompozytora, który znalazł się na płycie „Omaggio a L’Aquila – Spełnienie” wydanej przez Acte Préalable. Jako solista występował z Capellą Cracoviensis, Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie oraz orkiestrami flharmonicznymi Krakowa, Częstochowy i Zielonej Góry. Współpracuje z orkiestrą Sinfonietta Cracowia. Jako kameralista występował podczas koncertów organizowanych przez Filharmonię Krakowską, a także w ramch Festiwalu Kompozytorów Krakowskich i Krakowskiej Wiosny Wiolonczelowej. Od roku 1995 jest pedagogiem w Akademii Muzycznej w Krakowie, podsiada stopień doktora habilitowanego w dziedzinie instrumentalistyki. Był jurorem 50. Międzynarodowego Konkursu Kontrabasowego
w Markneukirchen w 2015 roku. Od roku 1991 prowadzi grupę kontrabasistów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.