Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Muzyka hebrajska na altówkę


Altówkę można opisać najpełniej spoglądając w zwierciadło, którym jest nurt muzyki hebrajskiej. Refleksyjność, wyraz i poszukiwanie głębi brzmienia – to ich cechy wspólne. Nurt muzyki hebrajskiej rozwijał się niezależnie od ogólnych tendencji. Wielowiekowa tradycja ma tutaj pierwszorzędne znaczenie.

Katedra Skrzypiec i Altówki zaprasza na międzynarodową sesję naukową “Muzyka hebrajska na altówkę” połączoną z koncertami w dniach 1-3 grudnia 2023 roku.

Uczestnicy: Aleksandra Demowska-Madejska, Agnieszka Podłucka, Malwina Tkaczyk, Paweł Riess oraz Bogusława Hubisz-Sielska

Gość specjalny: Emile Cantor (Folkwang Universität der Künste Essen)

Koordynator projektu: Bogusława Hubisz-Sielska (Katedra Skrzypiec i Altówki AMKP)

1-3 grudnia 2023
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie