dr hab. Piotr Kędzierski


Kędzierski Piotrukończył studia w warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w zakresie fortepianu w klasie prof. prof. Bronisławy Kawalli, Edwarda Wolanina i Krystyny Borucińskiej (2001) oraz teorii muzyki (2002). Jako stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, stypendium 2-letnie) odbył 2-letnie podyplomowe studia pianistyczne Konzertexamen pod kierunkiem prof. dr h. c. Arbo Valdma w Hochschule für Musik Köln. Ukończył także 2-letnie podyplomowe studium współczesnej muzyki kameralnej pod kierunkiem prof. Davida Smeyersa w Hochschule für Musik Köln uzyskując dyplom Kammermusikexamen. W latach 2006-2008 odbył studia doktoranckie na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W roku 2010 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce. W latach 2007-2012 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, początkowo jako asystent, później jako adiunkt. Obecnie jest adiunktem w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej, Katedra Teorii Muzyki) oraz asystentem w Akademii Muzycznej w Krakowie (Wydział Instrumentalny, Katedra Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji).
Piotr Kędzierski zajmuje się wykonawstwem muzyki współczesnej, która jest również przedmiotem jego badań naukowych skupiających się wokół problematyki fortepianu w muzyce kameralnej XX i XXI wieku. Zajmuje się także kompozycją. Jest współzałożycielem duetu fortepianowego SONAMI. Koncertuje na scenach europejskich, m. in. w Polsce, Niemczech, Holandii, Luksemburgu, Austrii, Szwajcarii i Anglii oraz na festiwalach muzycznych w Dartington, Bayreuth, Bonn, Warszawie. Pianista dokonał prawykonań oraz nagrań dla m. in. Radia Zachodnio-niemieckiego WDR, Feedback Studio Köln, Deutsche Welle, Funkhaus Europa, TV Polonia, jak również dla Programu II Polskiego Radia. Audycję poświęconą jego muzycznej działalności nagrało Polskie RadioBIS.
Piotr Kędzierski współpracował z następującymi kompozytorami i wykonawcami: Krzysztof Meyer, Peter Maxwell Davies, James Reynolds, Peter Degenhardt, Johannes Fritsch, Paulo Alvares, Ashot Sarkissjan, Carola Bauckholt, Elżbieta Sikora, Reinhard Goebbels. Uczestniczył w międzynarodowych kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez artystów takich jak Nicolas Hodges, Paul Gulda, Bernard Ringeissen, Georg Steinschaden, Bernard Roberts, Martino Tirimo, Adrian Cox, Bracha Eden, Alexander Tamir, Peter Eicher oraz Martyn van den Hoek.
Z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Piotr Kędzierski został odznaczony przez Konsulat Generalny RP w Kolonii za „szczególne zaangażowanie w pracę dla Polski i Polaków we wspólnej Europie”. W roku 2010, wspólnie z Justyną Marią Piękoś, objął kierownictwo artystyczne Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego „Chopin jenseits aller Grenzen” (maj-październik 2010) w Kolonii. Jego działania na rzecz kultury Polskiej poza granicami kraju spotkały się z oficjalnym uznaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Piotr Kędzierski jest członkiem Polnisch Wissenschaftsforum in Deutschland oraz Towarzystwa Muzycznego im. Teodora Leszetyckiego w Warszawie.

piotr.kedzierski@amuz.krakow.pl