Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

dr Łukasz Dębski – Kierownik Zakładu


fot. Agnieszka Tołoczyńska

dr Łukasz Dębski – absolwent ( z wyróżnieniem ) Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Stefana Wojtasa. Po ukończeniu studiów magisterskich, podjął Studia Podyplomowe z zakresu kameralistyki w klasie prof. Janiny Romańskiej-Werner, które ukończył w roku 2005. W 2016 roku otrzymał tytuł doktora sztuki. Podczas Międzynarodowego Konkursu w Łodzi (2005 rok) otrzymał nagrodę dla wyróżniającego się akompaniatora. W 2008 roku otrzymał nagrodę za wyróżniającą się partię fortepianu na Międzynarodowym Konkursie Obojowym. W 2011 roku zdobył nagrodę dla wyróżniającego się pianisty podczas Międzynarodowego Konkursu Obojowego w Łodzi. W tym samym roku w duecie z oboistką Moniką Sęk zdobył III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie LION’S w Holandii. W 2012 roku otrzymał dyplom uznania za wyróżniający akompaniament VI Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka. Podczas VI Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. D. Bidy we Lwowie w 2013 roku otrzymał nagrodę za profesjonalne wykonanie partii fortepianu. W 2015 roku podczas konkursu „Pro Bohemia” w Ostrawie otrzymał dyplom dla wyróżniającego się pianisty. W październiku 2016 roku otrzymał nagrodę dla wyróżniającego się pianisty podczas VII Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. D. Bidy we Lwowie. W listopadzie 2016 roku otrzymał dyplom dla wyróżniającego się pianisty podczas XI Międzynarodowego Konkursu ” Instrumenty Dęte” w Jastrzębiu Zdroju. Koncertował z oboistami takiego formatu jak: Yeon Hee Kwak, Jerzy Kotyczka, Emanuel Abbuhl, Arkadiusz Krupa, Ivan Podyomov, Diethelm Jonas. Swój warsztat pedagogiczny jak i pianistyczny doskonali poprzez udział w wielu kursach mistrzowskich. Od 2003 roku jest dyrektorem Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie. Od 2004 roku jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie. Od 2010 roku jest członkiem Rady Programowej Fundacji Pro Musica Bona.

lukasz.debski@amuz.krakow.pl