Sesja naukowa “Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II” | 8.11.2022


Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie zapraszają na XV edycję Ogólnopolskiej Sesji Naukowej z serii “Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II“, która odbędzie się w ramach XVII Dni Jana Pawła II “Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa”.

Podczas obchodów zagrają także koncert Orkiestra Kameralna oraz Chór AMKP.

Pełny program XVII Dni Jana Pawła II dostępny na stronie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

8 listopada 2022
Sala Senatu im. prof. Mieczysława Tomaszewskiego
ul. św. Tomasza 43

10:00 Otwarcie konferencji – J.M. Rektor prof. dr hab. Wojciech Widłak

10:15 prof. dr hab. Zofia Zarębianka: Gdzie jesteś, źródło. Nie tylko wokół Tryptyku

10:45 ks. dr Dariusz Radziechowski Powrót do doświadczenia

11:15 prof. dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka Michał Malec, “Modlitwa do Matki Pięknej Miłości” (słowa: Jan Paweł II, 2018) – współczesny styl motetowy w twórczości warszawskich kompozytorów młodego pokolenia

11:45 – 12:15 dyskusja

12:15 – 12:45 przerwa

12:45 dr Iwona Sowińska-Fruhtrunk Poetyka przemocy w twórczości pasyjnej XX i XXI wieku. Rozpoznanie

13:15 prof. dr hab. Elżbieta Szczurko Męka Pańska wg św. Mateusza Krzysztofa Knittla. Źródła inspiracji twórczej

13:45 – 14:15 dyskusja

14:15 – 15:45 przerwa

15:45 ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek Co zostało z idei europejskości Jana Pawła II?

16:15 dr hab. Ewa Wójtowicz Skąd bije źródło? Kilka myśli o muzyce Zbigniewa Bujarskiego

16:45 dr hab. Renata Borowiecka, U źródeł postawy artystycznej i twórczości religijnej Pawła Łukaszewskiego.

17:15 prof. dr hab. Teresa Malecka, Fenomen sacrum w muzyce polskiej czasów zimnej wojny jako wyraz aspiracji do wolności. Inspiracje Janem Pawłem II

17:45 – 18:30 dyskusja końcowa

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Teresa Malecka
Współpraca: dr hab. Renata Borowiecka, dr Maria Wilczek-Krupa