Inwencje wielogłosowe – sympozjum i koncert pamięci Jacka Targosza | 1.06.2023


 

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego – Zespół Harmonii i Kontrapunktu oraz Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych zapraszają na sympozjum i koncert poświęcone pamięci Jacka Targosza w 15. rocznicę śmierci.

Postać Jacka Targosza – profesora Akademii Muzycznej, jego spuścizna naukowa – m.in. podręcznik do nauki harmonii, myśl pedagogiczna i refleksja teoretyczna zostawiły trwały ślad w pamięci uczelni, szkół muzycznych i środowiska krakowskiego. Przywołanie postaci Jacka Targosza (wspomnienia i film dokumentalny) stało się inspiracją dla refleksji teoretycznej nad zagadnieniami kontrapunktu i harmonii (referaty na sympozjum) oraz dla twórczych opracowań Kontrapunktów z Kunst der Fuge z udziałem pedagogów i studentów AMPK oraz gości (koncert).

 

1 czerwca 2023, 10:00
Sala Senatu (310)
ul. św. Tomasza 43

SYMPOZJUM

10:00 Otwarcie Sympozjum  – JM Rektor AMKP
Powitanie gości, słowo wstępne – prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz
Prowadzenie sympozjum – dr hab. Renata Borowiecka

10:15 – dr Ilona Iwańska
Harmonia nie-funkcyjna w ujęciu neoriemannowskim

10:45 – mgr Marcin Krajewski
„Czyste brzmienie” jako przedmiot systematycznego opisu

11:15 Przerwa

11:30 – dr Karol Ślusarski
Systemy harmoniczne we współczesnej muzyce jazzowej

12:00 – mgr Waldemar Cieślok
Myśl o harmonii funkcyjnej Jacka Targosza z perspektywy Pomorza Zachodniego

12:20 – Anna Zawadzka-Gołosz
Przestrzenna tkanka dźwiękowa z perspektywy „harmonii barw”

12:45 Dyskusja

 

1 czerwca 2023, 17:00
Sala Kameralna AMKP
ul. św. Tomasza 43

KONCERT I PROJEKCJA FILMU

Cz. I

Film dokumentalnySzkic do portretu (reż. Agnieszka Draus i Magdalena Silberring)
remastering i projekcja – Michał Pawełek

Sylwetka Jacka Targosza
Fragmenty z książki Jacek Targosz. Człowiek-pedagog-metoda
(książka przygotowana do druku przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

Trzy fugi na fortepian:

Teresa Frączkiewicz-Kirkov
Sinh Quang Le – fortepian

“Fuga super thema Szymanowsci” – Michał Gronowicz
Mateusz Kurcab – fortepian

Michał Pawełek
Michał Pawełek – fortepian

*

Cz. II

Krystian Neścior, Jakub Galica (studenci Kompozycji i Teorii Muzyki) – słowo

• Jan Sebastian Bach (1685-1750) Kunst der Fuge – wybrane Kontrapunkty w wersji fortepianowej i w opracowaniu na chór

Kontrapunkty I, II
fortepian

Kontrapunkt III – opr. Teresa Frączkiewicz – Kirkov
chór

Kontrapunkt VI
fortepian

Kontrapunkt XII (forma recta) – opr. Krystian Neścior
chór

Kontrapunkt XIII
fortepian

• Fantazja z tematem Kunst der Fuge w tle – Anna Zawadzka-Gołosz
chór i fortepian

Dominika Peszko fortepian
Chór kameralny AMKP
Maciej Tworek kierownictwo artystyczne

• Improwizacja jazzowa na temat Kunst der Fuge
Piotr Wyleżoł fortepian

 

Dawid Makosz, Michał Pawełek nagłośnienie, nagranie, opieka techniczna