Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Aktualności


ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Projekt „Artyści Jutra” dobiegł już niestety końca. Kilka statystyk co działo się przez ostatnie trzy lata:

 • W sumie 120 studentów ostatnich lat studiów magisterskich kierunków Instrumentalistyka i Wokalistyka (po 40 uczestników każdej edycji projektu) zakończyło udział w projekcie i otrzymało certyfikaty ukończenia programu.
 • Odbyło się 576 godzin certyfikowanych kursów podnoszących kwalifikacje muzyczne, w tym pracy w przygotowaniu się do przesłuchań i specyfiki pracy w instytucjach muzycznych różnego typu.
 • 144 – tyle godzin odbyło się przez trzy lata warsztatów z Techniki Alexandra oraz Kompetencji Miękkich, podczas których uczestnicy uczyli się panowania nad własnym ciałem oraz kierowania swoją karierą.
 • Uczestnicy wzięli udział w łącznie 480 próbach oraz koncertach w kraju.
 • 120 – tyle zorganizowano łącznie wizyt studyjnych w zagranicznych instytucjach kultury – filharmoniach i operach!

Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim prowadzącym, uczestnikom i organizatorom projektu i cieszymy się, że jego realizacja ma tyle pozytywnych następstw!

Dziękujemy również Narodowej Agencji Badań i Rozwoju, dzięki której projekt mógł zostać zrealizowany.


DODATKOWA REKRUTACJA DO III EDYCJI PROGRAMU

Ze względu na ostatnie wolne miejsca w grupach:
• Instrumentów dętych drewnianych
• Instrumentów dętych blaszanych i perkusji
• Instrumentów smyczkowych

zapraszamy studentów II roku studiów magisterskich tych specjalności,
do aplikowania do projektu do dnia
20 WRZEŚNIA 2018


Serdecznie zapraszamy do aplikowania do przyszłorocznej III edycji programu

ARTYŚCI JUTRA

Wszyscy, którzy:

– w przyszłym roku akademickim 2018/2019 będą studentami ostatniego lub przedostatniego semestru studiów magisterskich (ostatni rok)
– oraz studiują Instrumentalistykę (tylko instrumenty orkiestrowe) lub Wokalistykę mają prawo ubiegać się o miejsce w projekcie!

ZGŁOSZENIE zawierające:

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
 • CV i/lub wykaz osiągnięć artystycznych z 4 lat,
 • Ewentualnie zaświadczenie o udziale w programie Erasmus (jest to dodatkowy atut)

należy dostarczyć do biura projektu:
II p., pok. 223
środa: 12:00 – 15:00
piątek: 8:30 – 11:00

W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów osobiście, istnieje możliwość wysłania zgłoszenia drogą mailową na adres:
artyscijutra@amuz.krakow.pl

Formularz zgłoszeniowy znajduje się po prawej stronie na liście załączników oraz w biurze projektu. Ilość miejsc jest ograniczona, przyjęcie nastąpi w oparciu o listę rankingową.

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem dla kandydatów 2018-2019, który znaleźć można w załącznikach lub od 1 czerwca w formie papierowej w biurze projektu oraz przy szatni Akademii Muzycznej w Krakowie.

Co oferujemy zakwalifikowanym uczestnikom projektu?

 • zajęcia z ekspertami w formie kursów mistrzowskich w małych grupach, odbywające się w wybrane weekendy,
 • warsztaty autopromocji, zasad rynku i zarządzania karierą,
 • kurs Techniki Alexandra,
 • udział w próbach i koncertach największych instytucji muzycznych w kraju i za granicą.