Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Koncert Orkiestry Barokowej


Koncerty instrumentalne XVIII-wiecznej Europy

Zapraszamy do oglądania i słuchania nagrań koncertu Orkiestry Barokowej AMKP, które zostały zrealizowane 25 kwietnia 2021 r. w Auli Florianka, ul. Sereno Fenn’a 15

dr hab. Teresa Kamińska, Prof. AMKP
Wiolonczelistka, solistka i kameralistka, doktor habilitowana sztuki, profesor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, gdzie w latach 1994-2011 prowadziła klasę wiolonczeli, a w 2007 objęła nowo powstałą klasę wiolonczeli barokowej. Gra na różnych rodzajach wiolonczel (wiolonczele historyczne, 5-strunowa wiolonczela piccolo, wiolonczela współczesna), wykonując muzykę solową i kameralną od XVII w. po współczesność. Jest autorką transkrypcji dzieł Bacha, Händla, Brahmsa i Schuberta. Była stypendystką  Ministra Kultury i Sztuki. W 2019 r. otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Orkiestra Barokowa AMKP
Powstała w roku 2008 z inicjatywy prof. Elżbiety Stefańskiej. Skupia studentów i absolwentów zainteresowanych wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach historycznych. Wykonuje repertuar baroku oraz wczesnego klasycyzmu. Bierze czynny udział w projektach organizowanych przez uczelnię, miedzy innymi w ramach „Dni Bachowskich”, zapraszając do współpracy znakomitych artystów, takich jak Peter Holtslag, Joshua Rifkin czy Paul Esswood.

Skład Orkiestry Barokowej AMKP
Skrzypce I
Dymitr Olszewski, Olena Kholodkova, Anna Vidal-Farion
Skrzypce II
Aleksandra Borys, Anna Hara-Pióro, Olena Kholodkova, Natalia Kierakowicz
Altówki
Jakub Zwoiński, Teresa Piech
Wiolonczele
Teresa Kamińska, Teodor Szulc
Kontrabas
Aleksandra Jaworska
Klawesyn
Klaudia Łoboda, Maria Książkiewicz, Klaudia Rogała
Teorba
Przemysław Bałka


Koncert I

Pokaż program…

Koncert II

Pokaż program…

Koncert III

Pokaż program…

Koncert IV

Pokaż program…

Koncert V

Pokaż program…