Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Koncert Orkiestry Barokowej


Koncerty instrumentalne XVIII-wiecznej Europy

Zapraszamy do oglądania i słuchania nagrań koncertu Orkiestry Barokowej AMKP, które zostały zrealizowane 25 kwietnia 2021 r. w Auli Florianka, ul. Sereno Fenn’a 15
Zwykło się przyjmować, że słowo „koncert” pochodzi od włoskiego concertare, co oznacza rywalizować, współzawodniczyć. W znaczeniu gatunku muzycznego tym właśnie jest w XVIII wieku. To dialog jednego lub wielu instrumentów solowych (concertino) z orkiestrą rozumianą na sposób barokowy (tutti ripieno). To także rywalizacja różnego rodzaju brzmień, barw, dynamiki, artykulacji…
Klawesyn w epoce baroku kojarzony był przede wszystkim z realizacją basso continuo – barokowego fundamentu harmonicznego kompozycji. W cyklu siedmiu koncertów klawesynowych Jana Sebastiana Bacha (w tym w Koncercie klawesynowym D-dur BWV 1054) – instrument ten wychodzi z cienia, staje się głównym bohaterem muzycznego dialogu. W ten
sposób Bach wytyczył nowe jakości współdziałania klawesynu z zespołem orkiestrowym. Koncerty klawesynowe Bacha powstały z przeznaczeniem do wykonania przez Collegium Musicum – zespół koncertujący w kawiarni Zimmermanna w Lipsku, ale również w plenerach miasta, jednego z głównych w Dolnej Saksonii.
Tworzący swe dzieła w Londynie Johann Christian Bach, mimo odmiennego stylu, podążył drogą wyznaczoną przez znamienitego ojca. Jego Koncert klawesynowy f-moll W C73 utrzymany jest w stylu galant – w stylu, którym zafascynowany był młody Mozart, uczeń londyńskiego Bacha.
Antonio Vivaldi znany jest przede wszystkim z koncertów skrzypcowych, które tworzył dla wychowanek Ospedale della Pieta w Wenecji. Prócz instrumentów smyczkowych (Koncert g-moll RV 531 na dwie wiolonczele i orkiestrę) w kręgu jego zainteresowań znalazły się również instrumenty takie jak obój – Koncert podwójny d-moll RV 535 oraz flet, dziś nazywany prostym – Koncert fletowy C-dur RV 443. W muzyce koncertowej Vivaldiego regułę stanowi naprzemienność epizodów solowych i ritorneli tutti. Całości towarzyszą wyraziste, melodyjne tematy, energia części szybkich i liryzm wolnych.

Waldemar Cieślok

dr hab. Teresa Kamińska, Prof. AMKP
Wiolonczelistka, solistka i kameralistka, doktor habilitowana sztuki, profesor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, gdzie w latach 1994-2011 prowadziła klasę wiolonczeli, a w 2007 objęła nowo powstałą klasę wiolonczeli barokowej. Gra na różnych rodzajach wiolonczel (wiolonczele historyczne, 5-strunowa wiolonczela piccolo, wiolonczela współczesna), wykonując muzykę solową i kameralną od XVII w. po współczesność. Jest autorką transkrypcji dzieł Bacha, Händla, Brahmsa i Schuberta. Była stypendystką  Ministra Kultury i Sztuki. W 2019 r. otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Orkiestra Barokowa AMKP
Powstała w roku 2008 z inicjatywy prof. Elżbiety Stefańskiej. Skupia studentów i absolwentów zainteresowanych wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach historycznych. Wykonuje repertuar baroku oraz wczesnego klasycyzmu. Bierze czynny udział w projektach organizowanych przez uczelnię, miedzy innymi w ramach „Dni Bachowskich”, zapraszając do współpracy znakomitych artystów, takich jak Peter Holtslag, Joshua Rifkin czy Paul Esswood.

Skład Orkiestry Barokowej AMKP
Skrzypce I
Dymitr Olszewski, Olena Kholodkova, Anna Vidal-Farion
Skrzypce II
Aleksandra Borys, Anna Hara-Pióro, Olena Kholodkova, Natalia Kierakowicz
Altówki
Jakub Zwoiński, Teresa Piech
Wiolonczele
Teresa Kamińska, Teodor Szulc
Kontrabas
Aleksandra Jaworska
Klawesyn
Klaudia Łoboda, Maria Książkiewicz, Klaudia Rogała
Teorba
Przemysław Bałka


Koncert I

Antonio Vivaldi (1678-1741) Koncert d-moll na dwa oboje RV 535
Zofia Trystuła, Weronika Potępa – oboje
Orkiestra Barokowa AMKP
Teresa Kamińska – prowadzenie, wiolonczela continuo

Pokaż program…

Koncert II

Antonio Vivaldi (1678-1741) Koncert fletowy C-dur  RV 443
Julia Kučerova – flet prosty
Orkiestra Barokowa AMKP
Teresa Kamińska – prowadzenie

Pokaż program…

Koncert III

Antonio Vivaldi (1678-1741) Koncert g-moll na dwie wiolonczele i orkiestrę RV 531
Adrianna Maria Kafel, Jagoda Suchar – wiolonczele
Orkiestra Barokowa AMKP
Teresa Kamińska – prowadzenie, wiolonczela continuo

Pokaż program…

Koncert IV

Johann Christian Bach (1735-1782) Koncert klawesynowy f-moll W. C73
Klaudia Łoboda – klawesyn
Orkiestra Barokowa AMKP
Teresa Kamińska – prowadzenie, wiolonczela continuo

Pokaż program…

Koncert V

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Koncert klawesynowy D-dur BWV 1054
Karolina Wróbel – klawesyn
Orkiestra Barokowa AMKP
Teresa Kamińska – prowadzenie, wiolonczela continuo

Pokaż program…