mgr Romana Maciuk-Agnel – taniec historyczny


 Maciuk-Agnel Romanatancerka, choreograf, pedagog tańca, historyk sztuki; założycielka jedynego w Polsce profesjonalnego Baletu Dworskiego „Cracovia Danza” (dawniej „Ardente Sole”) – Miejskiej Instytucji Kultury w Krakowie, której jest Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym.

Absolwentka Społecznej Szkoły Baletowej w Krakowie (klasa prof. M. Mirockiej). Ukończyła historię sztuki na Paryskim Uniwersytecie Sorbony. We Francji poznała tańce różnych narodów, a także zdobyła specjalizacje w zakresie tańców charakterystycznych oraz historycznych („Le Ballet Légendaire d’Ile de France”, „Le Bal Paré”, VII Konserwatorium w Paryżu, „Thěâtre Baroque de France”). Jest również tancerką klasycznego tańca indyjskiego Bharata Natyam, którego uczyła się u Smt. M. K. Saroja w Madrasie.

Artystka wielokrotnie współpracowała z wybitnymi osobowościami świata baletu, teatru i muzyki, opracowując choreografie do oper barokowych, klasycznych i staropolskich prezentowanych na scenach w kraju i za granicą. Przygotowywała choreografię i ruch sceniczny do spektakli prezentowanych w wielu teatrach (m.in. Teatr im. J. Słowackiego, Teatr STU, Teatr Ludowy, Teatr „Groteska” w Krakowie; Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi; Teatr Rampa w Warszawie) oraz w Operach i Teatrach Muzycznych (m.in. w Theatre Atelier Lyrique w Tourcoimg, Theatre Champs Elysées w Paryżu – Francja; Teatr Konserwatorium w Oberlin – USA; Concertgebouw w Amsterdamie – Holandia; Opera Margrabiów w Bayreuth – Niemcy; Teatr „Pod Palmovkou” w Pradze – Czechy; Warszawska Opera Kameralna, Opera Krakowska – Polska).
Artystka współpracowała w wybitnymi muzykami i dyrygentami (E. Stefańską, U. Bartkiewicz, M. Pomianowską, K. Baumannem, T. Karolakiem, Wł. Kłosiewiczem, V. de Kortem, J. – C. Malgoir’em, J. Ter Lindenem, S. Stadlerem, S. Standag’em, K. Weissem) oraz reżyserami (J. Stokalską, L. Adamikiem, A. Carré, K. Dejmkiem, Wł. Nurkowskim, J. Polewką, R. Perytem, A. Weltschkiem, G. Wiśniewskim, K. Zanussim). Jest twórcą większości choreografii do spektakli Baletu Dworskiego „Cracovia Danza” oraz pomysłodawczynią i Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza”, który rokrocznie odbywa się w sierpniu w Krakowie.

Prowadzi regularne zajęcia z tańców historycznych w Akademiach Muzycznych w Krakowie, Łodzi i Białymstoku oraz liczne kursy i wykłady w swoich specjalizacjach.

Artystka od lat promuje w kraju i za granicą klasyczny taniec indyjski Bharatha Natyam, będąc jednocześnie ambasadorem polskiego i europejskiego tańca w Indiach.

Jest autorką kilku publikacji dotyczących zagadnień tańca historycznego, m.in.:
1) Istota i znaczenie gestu w operze i balecie XVII i XVIII w. [w:] Improwizacja w muzyce baroku, red. M. Zieliński, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004;
2) Podstawowe formy tańca dworskiego w okresie Baroku [w:] W kręgu tańca barokowego, red. P. Grajter, Akademia Muzyczna im. G i K. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2007;
3) Kilka uwag na temat tańca na dworze wawelskim w okresie Złotego Wieku [w:] katalogu do wystawy zatytułowanej „Taniec w Krakowie” – podczas VIII Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza”; Kraków 2007.
4) The Origins and the Symbolism of the Polonaise [w:] Vom Schäferidyll zur Revolution. Europäische Tanzkultur im 18. Jahrhundert. 2. Rothenfelster Tanzsymposion, red. U. Schlottermüller, H. Weiner, M. Richter, Freiburg 2008.

Artystka jest laureatką II Nagrody w paryskim konkursie „La scéne Française” w technice tańca charakterystycznego oraz Nagrody im. Zofii Rayzacher na IX Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie. W 2009 r. została wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. W 2010 r. odebrała odznaczenie – przyznawane przez Prezydenta Miasta Krakowa – „Honoris Gratia” – zasłużeni dla Miasta Krakowa i jego Mieszkańców.