Międzynarodowe Sympozjum Muzykologiczne “Beethoven i filozofowie” | 18-19.03.2024


Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego zaprasza na Międzynarodowe Sympozjum Muzykologiczne “Beethoven i filozofowie”, które odbędzie się w ramach 28. edycji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie.

 

Program XXVII Międzynarodowego Sympozjum
Beethoven i filozofowie

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Warszawa, Plac Małachowskiego 3

18‒19 marca 2024

 

Poniedziałek 18 marca 2024 / Monday, March 18th

10:00 Powitanie gości / Welcome of the guests

Elżbieta Penderecka – Dyrektor Generalna Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
Dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMKP, kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego AMKP w Krakowie
Justyna Markiewicz – p.o. Dyrektora „Zachęty”

10:30-11:50

Prowadzenie / Chair prof. dr hab. Teresa Malecka

Michael Spitzer (University of Liverpool)
Muzyka Beethovena jako filozofia / Beethoven’s Music as Philosophy

Małgorzata Janicka-Słysz, (AMKP)

Idea Bildung. O symfoniach Ludwiga van Beethovena z perspektywy kształtowania człowieka i człowieczeństwa / The Idea of Bildung. On the Symphonies of Ludwig van Beethoven from the Perspective of the Formation of Man and Humanity

Katarzyna Szymańska-Stułka (Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw)

Natura, indywidualność, emocje ‒ Beethoven wobec idei francuskiego oświecenia /

Nature, Individuality, Emotions ‒ Beethoven and French Enlightenment

11:50 – 12:10 Przerwa / Break

12:10 – 13:30

Prowadzenie / Chair prof. Sławomira Żerańska-Kominek

 Susana Zapke (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien)
Beethoven za czasów Franza II: o wpływie filozofii oświeceniowej. Wybrane kierunki / Beethoven at the Time of Franz II: About the Influence of Enlightenment Philosophy. Some Aapproaches

Małgorzata Grajter (Academy of Music in  Łódź)
Oratorium Chrystus na Górze Oliwnej op. 85 Beethovena a estetyka Friedricha von Schillera / Beethoven’s Oratorio Christus am Ölberge op. 85 and the Aesthetics of Friedrich von Schiller

Nils Petersen (University of Copenhagen)
Filozofia w muzyce:  ostatni kwartet smyczkowy Beethovena, op. 135 / Philosophy in Music: Beethoven’s Last String Quartet, Op. 135

13:30–13:50 Przerwa / Break

13:50–15:00

Prowadzenie / Chair dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMKP

online

Joanna Biermann (University of Alabama)

Wprowadzenie Beethovena do myśli oświeceniowej w Bonn / Beethoven’s Introduction to Enlightenment Thought in Bonn

online

Lydia Goehr (Columbia University)

Wyimaginowane muzeum filmu? Przeróbka Beethovena i koncepcja dzieła / An Imaginary Museum for Film? Reworking Beethoven and the Work-Concept

 

Wtorek 19 marca 2024 

10:00-11:50

Prowadzenie / Chair prof. Michael Spitzer

Michael Heinemann (Hochschule Karl Maria von Weber Dresden)
Deleuze słucha Beethovena / Deleuze Hearing Beethoven

Sławomira Żerańska-Kominek (University of Warsaw)
Dzieło muzyczne w postkantowskiej estetyce Arnolda Berleanta / A Musical Work in the Post-Kantian Aesthetics of Arnold Berleant

Marcin Trzęsiok (Academy of Music in Katowice)

Tao Weberna (und Heidegger ist auch dabei) / Tao of Webern (und Heidegger ist auch dabei)

Joan Grimalt (Escola Superior de Música de Catalunya)
Ku teorii performansu / Towards a Theory of Performance

11:50-12:20 Przerwa / Break

12:20-14:30

Prowadzenie / Chair dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMKP

Ewa Schreiber

Ciekawość estetyczna. Helmut Lachenmann i jego teoria (ucieleśnionego) poznania /

Aesthetic Curiosity. Helmut Lachenmann and his Theory of (Embodied) Cognition

Kinga Kiwała i Natalia Szwab – „dwugłos” (AMKP)
Filozofia człowieka Romana Ingardena jako źródło inspiracji. Symfonia Un livre sur l’homme Marcela Chyrzyńskiego / Roman Ingarden’s Philosophy of Man as a Source of Inspiration. Symphony Un livre sur l’homme by Marcel Chyrzyński

Agnieszka Draus (AMKP)

Józefa Rychlika idea komponowania otwartego – ku metodzie interpretacji empirycznej / Józef Rychlik’s Idea of Open Composing – Towards a Method of Empirical Interpretation

 

DYSKUSJA

Kierownictwo naukowe / Head of the Academic Board – Prof. dr hab. Teresa Malecka

Sekretarz naukowy / Secretary of the Symposium – Magdalena Chrenkoff