LABORATORIUM „Polska dyrygentura. Od egzaminu wstępnego do międzynarodowej kariery”


Laboratorium poświęcone obecnej sytuacji na rynku młodych polskich dyrygentów oraz metodom budowania ich międzynarodowej kariery. Konieczna jest bowiem analiza wszystkich etapów kształtowania umiejętności dyrygenta i jego osobowości. Dyskusja dotyczyła będzie sposobów wzmocnienia kariery młodych polskich dyrygentów.

W laboratorium wezmą udział przedstawiciele Katedr Dyrygentury polskich Uczelni muzycznych. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele MKiDN, NIMIT, CEA oraz Zrzeszenia Filharmonii Polskich.

Laboratorium odbędzie się w dniach 28 i 29 listopada 2021 roku w AMKP w Krakowie (Sala Senatu).

W ramach Laboratorium poruszone zostaną tematy:

obecne metody budowania osobowości dyrygenta;

problematyka dostępu młodych dyrygentów do zespołów zawodowych;

bariery budowania międzynarodowej kariery młodego dyrygenta;

ocena działalności programu Dyrygent – Rezydent;

projekt stworzenia Polskiego Forum Młodych Dyrygentów.

Laboratorium odbędzie się w dwóch sesjach:

28 listopada, godzina 14.00-20.00

29 listopada, godzina 9.00-14.00