prof. dr hab. Maria Seremet-Dziewięcka


Seremet-Dziewięcka Maria

Po otrzymaniu dyplomu na Wydziale Wokalno-Aktorskim w krakowskiej Akademii Muzycznej doskonaliła sztukę wokalną na kursach w Accademia Musicale w Sienie u Giorgio Favaretto oraz Intrnationale Bachakademie u Anny Reynolds i Andreasa Schmidta.
Jej bogaty i zróżnicowany repertuar obejmuje swoim zasięgiem zarówno utwory a capella mistrzów renesansu, jak i wielkie formy późniejszych epok aż po kompozycje współczesne R. Palestra, A. Nikodemowicza, K. Pendereckiego i A. Pärta. Znajdują się w nim także partie operowe w L’Orfeo C. Monteverdiego, Weselu FigaraCzarodziejskim flecie W.A. Mozarta, Nabucco G. Verdiego, Jasiu i Małgosi E. Humperdincka.
W dorobku artystycznym śpiewaczki znajduje się około 80 pozycji oratoryjno-kantatowych w tym między innymi: Vespro Della Beata Virgine Monteverdiego, Wielka msza h-moll, Magnificat, Weihnachtsoratorium, Pasja wg św. JanaPasja wg św. Mateusza J.S. Bacha, Mesjasz G.F. Haendla, Stabat Mater Pergolesiego, Stabat Mater Vivaldiego, Stabat Mater J. Haydna, IX Symfonia L. van Beethovena, Stabat Mater G. Rossiniego, Messa da Requiem G. Verdiego.
Maria Seremet-Dziewięcka współpracowała z wieloma wybitnymi artystami i zespołami między innymi Orchestra of the Golden Age, Pro Cantione Antiqua, Hilliard Ensemble czy I Solisti Aquilani przy wystawieniu dzieł Claudia Monteverdiego, Antonio Vivaldiego i Arvo Pärta.
Koncertowała w Niemczech, Holandii, Danii, Francji, Luksemburgu, Szwajcarii, Czechach, Szwecji, na Ukrainie i we Włoszech a także w Japonii, Korei, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.  Brała udział w wielu festiwalach muzycznych: Dresdner Festspiele, Festiwal G.Ph. Telemanna w Magdeburgu, Festiwal Muzyki Sakralnej w Monreale, Festival Internazionale Cori d’Europa,  Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie, Wratislavia Cantans, Festiwal Ars Chori, Dni Muzyki Organowej w Krakowie, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich.
Występowała w wielu Filharmoniach w kraju i za granicą w tym w Filharmonii Narodowej, Filharmonii w Berlinie, Monachium, Essen, Bamberg oraz renomowanych salach takich jak: Alte Oper we Frankfurcie, Meistersingehalle w Norymberdze Rosengarten w Mannheim, Festspielhaus w Baden Baden, Kieler Schloβ, Audimax w Regensburgu, Stadtcasino w Bazylei.
Jako solistka i kameralistka przez wiele lat związana była z zespołem Capella Cracoviensis, współpracowała także z Operą Krakowską.
Artystka posiada nagrania zrealizowane dla Polskiego Radia i TV oraz Deutsche Rundfunk. Z wielu nagrań płytowych wyróżnia się płyta z operami Milhauda Trois Opera Minute, przygotowana przez Karla Rickenbachera wspólnie z zespołem Cappella Cracoviensis, która otrzymała w roku 1992 dwie prestiżowe nagrody: Grand Prix du Disque de l’Academie Charles GrosDiapason d’Or oraz płyta z utworami Mikołaja Zieleńskiego Offertoria et Comuniones –dzieła wszystkie pod dyrekcją Stanisława Gałońskiego uhonorowana w 2009 roku nagrodą Fryderyka w kategorii Album Roku – Muzyka Dawna i Barokowa.
Od 1997 roku prowadzi klasę śpiewu solowego w PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Posiada tytuł Nauczyciela Dyplomowanego.
W 2005 roku w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny) otrzymała stopień naukowy doktora sztuk muzycznych. Od 2007 jest pedagogiem w Katedrze Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie. W roku 2012 uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie Wokalistyka w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Praca pedagogiczna niezmiennie pozostaje jej pasją.  Jej wychowankowie są laureatami wielu Polskich i zagranicznych Konkursów Wokalnych oraz koncertującymi solistami.
W 2005 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP. W roku 2016 za szczególne osiągnięcia pedagogiczne oraz zasługi dla oświaty i wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało jej Medal Komisji Edukacji Narodowej. Od 2010 roku wielokrotnie otrzymywała także Nagrodę Rektora przyznawaną w uznaniu szczególnego wkładu pracy w działalność artystyczną, dydaktyczną i organizacyjną Akademii Muzycznej w Krakowie.
W lutym 2020 roku z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymała tytuł profesora sztuki.

maria.seremet.dziewiecka@amuz.krakow.pl