prof. dr hab. Adam Korzeniowski


Korzeniowski AdamAdam Korzeniowski urodził się w 1960 roku w Krośnie, gdzie uzyskał średnie wykształcenie muzyczne w klasie klarnetu Józefa Cymermana. W roku 1980 podjął studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie dyrygentury chóralnej Arkadiusza Basztonia, które ukończył egzaminem dyplomowym z wyróżnieniem. Następnie podjął studia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w klasie dyrygentury prof. Krzysztofa Missony. Studia te ukończył w 1989 roku egzaminem dyplomowym z wyróżnieniem. Od 1984 roku przez 10 lat był kierownikiem artystycznym i dyrygentem Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z zespołem tym koncertował wielokrotnie w Polsce i w Europie, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach i festiwalach (Legnica, Hajnówka, Katowice, Meinhausen, Eichen). Swój warsztat dyrygencki doskonalił na kursach prowadzonych przez między innymi Helmutha Rillinga (Bachakademie Stuttgart); w Niemczech (Internationalen Dirigentenseminar, Lipsk 1987), w Polsce (1986, 1989) i Anglii (kurs chórmistrzowski, 1988). Koncertował m. in. z Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej, Capellae Cracoviensis, Słupską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie, Krakowską Grupą Perkusyjną, Norymberską Grupą Perkusyjną, Orkiestrą Ruhr Universität w Bochum oraz z wieloma solistami z Polski i Europy. W latach 1998 – 2000 II chórmistrz w Operze i Operetce w Krakowie. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. W Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 1996-99 pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Edukacji Muzycznej, a w latach 2004-08 był Dyrektorem Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Od roku 2008 jest Dziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego. W grudniu 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora sztuk muzycznych.

adam.korzeniowski@amuz.krakow.pl