prof. dr hab. Olga Popowicz


Popowicz OlgaAbsolwentka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. Kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej w zakresie dyscypliny artystycznej wokalistyka uzyskała w 2000 roku – Akademia Muzyczna we Wrocławiu. Trzy lata później obroniła pracę doktorską z zakresu muzykologii w Instytucie Sztuki Folklorystyki i Etnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie wokalistyka uzyskała w 2011 roku – Akademia Muzyczna w Katowicach. Pracuje w Akademii Muzycznej w Krakowie na stanowisku adiunkta oraz w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi również zajęcia w PSM II st. w Przemyślu.
Autorka ponad 40 publikacji na temat literatury wokalnej i kultury muzycznej. Zostały wydane też cztery pozycje pod jej redakcją. Ostatnia publikacja zwarta nosi tytuł: Pieśń solowa w twórczości kompozytorów ukraińskich XIX i pierwszej połowy XX wieku.
Od 2008 roku członek Sekcji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Ukrainy.
Jako solistka wykonuje muzykę oratoryjną i kameralną. Specjalizuje się w liryce wokalnej ze szczególnym uwzględnieniem kompozytorów ukraińskich. Ma w swoim dorobku wiele koncertów w kraju i za granicą (Słowacja, Ukraina, Niemcy, Włochy, Belgia, Francja, Jugosławia, Austria, Dania, Szwecja, Norwegia, Anglia, Kanada, USA).
Nagrała 8 płyt CD z liryką wokalną i muzyką oratoryjną. Współpracuje z radiem i telewizją w Polsce i za granicą.

olga.popowicz@amuz.krakow.pl