mgr Renata Stec-Fill


Stec-Fill RenataUkończyła studia pianistyczne w Akademii Muzycznej w Krakowie w 1996 roku w klasie fortepianu adiunkta Mariusza Sielskiego. Brała czynny udział w wielu kursach mistrzowskich za granicą m.in. u Stevena Bishopa Kovacevica, Bernarda Roberts’a oraz Joann McGregor. Obecnie jest akompaniatorem na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej  w Krakowie oraz w PSM II stopnia im. W. Rutkowskiego w Krakowie. Pianistka specjalizuje się w muzyce kameralnej. Koncertuje w kraju i za granicą.

renata.stec.fill@amuz.krakow.pl