prof. dr hab. Agnieszka Monasterska – Prodziekan


Monasterska AgnieszkaAbsolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie – uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie śpiewu prof. Barbary Walczyńskiej. Z zespołem kameralnym Capella Cracoviensis związana jest od roku 1986. W swoim dorobku artystycznym posiada większość największych dzieł oratoryjnych XVII i XVIII wieku, a także utwory współczesne m.in. J. Łuciuka, B. Schaeffera, R. Palestera. Współpracuje gościnne z innymi zespołami w  kraju i za granicą. Równocześnie występuje z repertuarem kameralnym dając recitale z muzyką romantyczną, impresjonistyczną oraz XX wieku z towarzyszeniem fortepianu, organów lub kwartetu smyczkowego. Brała udział w festiwalach takich jak: Muzyka w Starym Krakowie, Dni Muzyki Organowej (Kraków), Europaisches Musikfest Stuttgart, Oregon Bach Festiwal (USA), Seoul International Musikfestival 91 (Korea Pd.), Wratislavia Cantans. Dokonała kilkunastu nagrań płytowych, między innymi Msza d- moll A. Hoffmana – dyr. Roland Bader, trzy krótkie opery Minutes na Orkiestrę kameralną i cztery glosy solowe D. Milhauda – dyr. A. Rickenbacher, Demiurgos (opera) – Orkiestra i Chór Polskiego Radia
i Telewizji w Krakowie dyr.- J.F. Florentio Junior (partia Adeli). Zajmuje się także pracą pedagogiczną. Prowadzi klasę śpiewu solowego na Wydziale Wokalno -Aktorskim w Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 2006 – 2012 była Kierownikiem Katedry Wokalistyki, od roku 2012 jest Dziekanem Wydziału Wokalno–Aktorskiego.

agnieszka.monasterska@amuz.krakow.pl