dr Anna Oberc


Oberc AnnaAnna Oberc doktor nauk humanistycznych w zakresie teorii muzyki ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną (obecnie Akademia Muzyczna) w Krakowie w klasie oboju. Pracę doktorską (“Pieśni solowe Ryszarda Straussa”) obroniła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny). Od lat do chwili obecnej pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Muzycznej w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka prac z zakresu problemów Wort-Tonu, historii pieśni i muzyki XX wieku.  Były długoletni: Członek Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Dziekan Wydziału I Akademii Muzycznej w Krakowie, Dyrektor Naczelny Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, Prezes Stowarzyszenia Muzyki Polskiej. Odznaczona Srebrnym Medalem “Gloria Artis”, Medalem “Honoris Gratia”

Wybrane artykuły
“Te Deum” Krzysztofa Pendereckiego, w: Współczesność i tradycja w muzyce Krzysztofa
Pendereckiego. Akademia Muzyczna w Krakowie. Kraków 1983

Richard Strauss “Morgen” pieśń op. 27 nr 4 do słów J.H. Mackaya, w: Forma i ekspresja
w liryce wokalnej 1808-1909. Akademia Muzyczna w Krakowie. Kraków 1989. ISSN
0860-5327

Utwory na głos z zespołem instrumentalnym 1945-1995, w: Muzyka polska 1945-1995.
Akademia Muzyczna w Krakowie. Kraków 1996. ISBN 83-87182-00-1

Johannes Brahms – pieśń “Es traumte mir” op. 57 nr 3 do słów G.F. Daumera, w:
Pieśń artystyczna narodów Europy. Akademia Muzyczna w Krakowie 1999. ISBN
83-87182-13-3 ISSN 0860-5329

Friedrich Nietzsche, Richard Strauss: “Also sprach Zarathustra”, “Der Antichrist”,
“Eine Alpensinfonie”,
w: Muzyka w kontekście kultury. Akademia Muzyczna w Krakowie.
Kraków 2001 ISBN 83-87182-29-X

Ryszard Strauss – kompozytor i jego świat, w: Moderato. Przegląd muzyczny
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2010 ISSN 2082-1972

anna.oberc@amuz.krakow.pl