dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC


fot. arch. pryw.

Michał Sławecki – organista, dyrygent, gregorianista i kompozytor. Absolwent muzyki kościelnej i kompozycji w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie – dyplomy  z wyróżnieniem. Studia kontynuował w Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila we Włoszech oraz w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie (staż u Alberto Turco). Specjalizował się w zakresie wykonawstwa śpiewu gregoriańskiego u Nino Albarosy. Ukończył 5-letni  cykl międzynarodowych kursów śpiewu gregoriańskiego AISCGre w Cremonie. Jego profesorami byli m. in. Johannes B. Göschl (Kiel), Kees Pouderoijen (Wiedeń), Franz Karl Praßl (Graz/Roma), Federico Bardazzi (Firenze), Giovanni Conti (Lugano), Heinrich Rumphorst (Berlin), Alexander M. Schweitzer (Oslo/Munich), Thomas Forest Kelly (Cambridge). Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów z Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, od 2019 dziekanem Wydziału Muzyki Kościelnej. Wykłada również śpiew gregoriański w Akademii Muzycznej w Krakowie i Bydgoszczy, a także na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II (Studia Podyplomowe). Jego badania koncentrują się wokół zagadnień teorii i interpretacji zachodniej monodii liturgicznej w oparciu o najstarsze dostępne źródła adiastematyczne w duchu Dom Eugène Carine’a (semiologia gregoriańska, semiomodalność, semioestetyka).

Jest zapraszany w charakterze prelegenta na sympozja konferencje i seminaria naukowe, a także na kursy interpretacji śpiewu gregoriańskiego w kraju i zagranicą (Polska, Włochy, Francja, Belgia, Hiszpania, Słowacja, Litwa). Jest autorem licznych publikacji z zakresu problematyki śpiewu gregoriańskiego, dyrygentury chóralnej i muzyki sakralnej, założył i redaguje serię wydawniczą Thesaurus Musicae Sacrae. Jest członkiem włoskiej i polskiej sekcji AISCGre.

Prowadzi dwa zespoły gregoriańskie: od 2007 r. Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, z którym w 2011 r. wygrał 59. Międzynarodowy Konkurs Polifonico Guido d’Arezzo (canto monodico christiano – concorso oraz rassegna), a w 2016 r. zdobył Fryderyka za płytę Verbum Incarnatum oraz od 2013 r. – Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński. Z ostatnim zespołem w szczególny sposób propaguje jasnogórską muzykę jednogłosową publikując płyty CD w serii Musica Claromontana. Od 2014 roku jest dyrektorem artystycznym i dyrygentem Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2019 r. rozpoczął współpracę również ze Schola Gregoriana Vilnensis, co zaowocowało licznymi kursami w Marijampolė, Wilnie i Solesmes, ale przede wszystkim badaniami XIV-wiecznych rękopisów wileńskich oraz nagraniami płytowymi i telewizyjnymi.

michal.slawecki@amuz.krakow.pl