“Wokół zagadnień z kształcenia słuchu i audycji muzycznych w szkole muzycznej I stopnia – teoria i praktyka”


Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych AMKP

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna “Wokół zagadnień z kształcenia słuchu i audycji muzycznych w szkole muzycznej I stopnia -teoria i praktyka”

Celem konferencji jest stworzenie naukowej platformy wymiany poglądów, myśli,  doświadczeń, wyników badań naukowych, trudności zawodowych oraz praktycznych rozwiązań ukierunkowanych na podnoszenie jakości edukacji w szkołach muzycznych I stopnia.

piątek 3.12.2021 r.

9:45 – Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Jan Jazownik, Prorektor ds. kształcenia, AMKP

CZĘŚĆ I
Moderator: dr hab. Agnieszka Draus

10:00-10:45 prof. zw. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Problematyka indywidualnych badań głosu i słuchu dziecka w okresie wczesnoszkolnym – metoda autorska

10:45-11:30 dr hab. Anna Waluga, prof. AM, Akademia Muzyczna im. Karol Szymanowskiego w Katowicach, Artystyczne aspekty przedmiotu Audycje Muzyczne

11:30-12:15 dr Ewa Klimas – Kuchtowa, ZSM im. M. Karłowicza w Krakowie, Korzyści wczesnego nauczania muzyki dla ogólnego rozwoju dziecka

12:15-13:00 Panel dyskusyjny I:

  • Angieszka Hejduk-Domańska, Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
  • Anna Podłucka, Naczelnik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Zadań Organu Prowadzącego
  • Ewelina Wilburg-Marzec, Starszy Wizytator CEA
  • dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMKP, Dziekan Wydziału Twórczości Interpretacji i Edukacji Muzycznej AMKP

13:00-14:00 Przerwa

CZĘŚĆ II
Moderator: dr hab. Anna Kalarus

14:00-14:20 dr Jadwiga Hodor, mgr Marcin Pałka, POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie, Sprawdziany Umiejętności Muzycznych – od koncepcji do realizacji

14.20 – 14.45  dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMKP, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, O idei cyklu warsztatów z kształcenia słuchu „Muzyka współczesna nie boli” – myśli i doświadczenia

14:45 – 15.30 dr hab. Michał Moc, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu, Od dydaktyki do metodyki – ile obowiązku, a ile dziecięcej frajdy w rozumieniu muzyki? Inspiracje z Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear

15:30-16:15 prof. zw. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak, Metody pracy nad uaktywnieniem naturalnego procesu rozwoju słuchu muzycznego u dzieci w szkole muzycznej i stopnia. Propozycja ćwiczeń przygotowujących ucznia do pracy na materiale jednogłosowości atonalnej oraz operatywności w zakresie struktur harmonicznych

16:15-17:00 Panel Dyskusyjny II:

  • dr hab. Michał Moc, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  • zw. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
  • dr hab. Anna Kalarus, kierownik Katedry Badań Muzyczno-Edukacyjnych AMKP, PSM I st. im. M.K. Ogińskiego w Miechowie
  • dr hab. Anna Waluga, AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  • dr Ewa Klimas – Kuchtowa, psycholog szkolny w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie
  • mgr Lidia Florek-Stokłosa, AMKP, starszy wykładowca, OSM I st., im. I.J. Paderewskiego

17:00, Sala Kameralna AMKP

Koncert

Maciej Hałoń (ur. 1988 ) Ad Astra

Maciej Hałoń – hang drum

Soúl Cosentino (ur. 1935) & Osvaldo Tarantino (1927-1991) Le Depre

Karolina Tama i Aleksandra Wtorek – wibrafon i marimba


sobota 4.12.2021 r.

CZĘŚĆ I
Moderator: mgr Paulina Karp

9:00-9:30 mgr Lidia Florek-Stokłosa, AMKP, OSM I st. im I.J. Paderewskiego w Krakowie, mgr Tatiana Stachak, AMKP, Muzyczna pracownia – uczymy, nie testujemy! Praktyczne zastosowanie koncepcji naturalnych dążeń tonalnych w ćwiczeniach do kształcenia słuchu

9:30-10:00 mgr Anna Emilia Kapka, NOSM I st. „LAS Academy” w Sopocie, „Music mind games” jako innowacyjna metoda edukacji muzycznej

10:00-10:30 mgr Hanna Gąsiorek, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Wykorzystanie polskich piosenek ludowych w utrwalaniu zagadnień z zakresu kształcenia słuchu i rytmiki w klasach I – III

10:30-11:00 dr hab. Joanna Łukasik, AMKP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie, Motywy wyboru zawodu nauczyciela przez studentów szkół artystycznych

11:00-11:15 Przerwa

11:15-11:45 dr hab. Grażyna Darłak, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, Lekcje audycji muzyki – spotkanie ucznia z dziełem muzycznym

11:45-12:15 dr Wojciech Michno, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, PSM I st. w Odolanowie, Przykłady zastosowania muzyki posttonalnej w nauczaniu audycji muzycznych

12:15-12:45 mgr Elżbieta Marczyk, dyrektor POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, mgr Marcin Pałka, POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie, ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie, Szkolna innowacja – metoda CLIL jako efekt projektu PO WER

12:45-13:15 mgr Justyna Woszczak, Szkoła Doktorska AMKP, Metoda CLIL w nauczaniu przedmiotów teoretyczno-muzycznych

13:15-14:00 Przerwa obiadowa

CZĘŚĆ II
Moderator: mgr Lidia Florek-Stokłosa

14:00-14:30 mgr Paulina Karp, AMKP, Metody aktywizujące w edukacji muzycznej

14:30-15:00 dr hab. Anna Kalarus, AMKP, dr Gabriela Karin Konkol, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Znaczenie metody Muzyczne lustra Veroniki Cohen w przybliżaniu muzyki artystycznej dzieciom

15:00-16:00 dr Krzysztof Piotrowski, AMKP, Psychologiczne podstawy projektowania zajęć dydaktycznych

16:00-16:15 „Studenci dzieciom” – fragmenty nagrań koncertów i spektakli muzycznych w wykonaniu Koła Naukowego Studentów Edukacji Artystycznej Szkolnej

16:15 Podsumowanie konferencji i zakończenie