prof. dr hab. dr h. c. mult. Mieczysław Tomaszewski (1921-2019)


Tomaszewski MieczysławŚ.P. prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski – Honorowy Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski, dr h.c. Akademi Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Muzykolog i teoretyk muzyki, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, twórca tzw. „Krakowskiej Szkoły Teoretycznej”. Obszar zainteresowań: teoria i historia muzyki XIX i XX wieku, szczególnie muzyki fortepianowej, liryki wokalnej i polskiej muzyki współczesnej. Zainteresowania wyróżnione dotyczą sposobu funkcjonowania utworu w przestrzeni kultury oraz problematyki pokrewieństw, związków i interakcji zachodzących między odmiennymi rodzajami sztuki. W zakresie chopinologii opublikował m.in.: Kompoztorzy polscy o Chopinie (1959), Chopin. Diariusz par image (1990), Fryderyk Chopin. Życie twórcy (1995; CD-ROM), Muzyka Chopina na nowo odczytana (1996), Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans (1998, monografia parokrotnie nagrodzona), Chopin und seine Zeit (1999), Chopin i George Sand (2003), Chopin. Fenomen i paradoks (2009), Chopin (2009), Chopin. Ein Leben in Bildern (2010), Muzyka Chopina odczytana na nowo II (2010). Ponadto m.in.: Krzysztof Penderecki i jego muzyka (1994), Studia nad pieśnią romantyczną (1997), Nad pieśniami Karola Szymanowskiego (1998), Interpretacja integralna dzieła muzycznego (2000), Muzyka w dialogu ze słowem (2003), O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej (2005), Penderecki. Bunt i wyzwolenie 1/2 (2008/2009).