“Metodologia warsztatu badawczego organisty w aspekcie naukowej tradycji dawnej i nowej” | 24.02.2023


Organowe Koło Naukowe “Zecer” oraz Koło Naukowe Studentów Muzyki Kościelnej zapraszają na V Ogólnopolską Sesję Naukową “Metodologia warsztatu badawczego organisty w aspekcie naukowej tradycji dawnej i nowej”.

Sesja naukowa, podczas której absolwenci polskich uczelni muzycznych zaprezentują zagadnienia poruszane w swoich  pracach dyplomowych, odbędzie się w piątek 24.02.2023 r. w Sali Senatu (310) Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie o godzinie 10:00. Istnieje również możliwość uczestnictwa w sesji za pośrednictwem transmisji online – link będzie udostępniony pod tym adresem.

24 lutego 2023, 10:00
Sala Senatu AMKP
ul. św. Tomasza 43

PROGRAM

mgr Marcin Kucharczyk (Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie)
„Konstytuowanie się gatunku fantazji chorałowej w drugiej połowie XIX w. na wybranych przykładach z kręgu niemieckojęzycznego: Heinrich Reimann – Max Reger”

mgr Jakub Kapała (Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego w Krakowie)
„Nowoczesność i tradycja w twórczości organowej Hermanna Schroedera opartej o cantus firmus”

mgr Dominik Kaczmarek (Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)
„Wykorzystanie tematu sekwencji wielkanocnej w wybranych dziełach organowych różnych epok”

mgr Aksel Tulicki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
„Miejsce muzyki organowej w liturgii Kościoła Katolickiego na przykładzie gatunku Elevation”

mgr Iryna Arlouskaya OP (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie)
„Nieświeski rękopis WBU 45-24 z biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego”