“Sztuka Liturgii – między Wschodem a Zachodem” – sesja naukowa i koncert | 1.12.2023


Katedra Muzyki Kościelnej AMKP zaprasza na sesję i koncert “Sztuka Liturgii – między Wschodem a Zachodem“.

Celem wydarzenia naukowo-artystycznego jest prezentacja i wymiana poglądów na temat sformułowanej tezy, stanowiącej, że liturgia chrześcijańska to sztuka sama w sobie, którą spaja sztuka muzyczna. W części naukowej wygłoszone zostaną referaty dotyczące sztuki muzycznej w liturgii Kościoła Wschodniego i Zachodniego, zaś w części artystycznej głównym przykładem przenikania się tradycji kompozytorskich i praktyk wykonawczych będzie stanowiło mało znane, XVII-wieczne dzieło anonimowego twórcy z obszaru muzyki cerkiewnej I Rzeczypospolitej: Organna Liturgya.

 

1 grudnia 2023, 10:00
Sala Senacka (310)
ul. św. Tomasza 43

Sesja naukowa Sztuka Liturgii – między Wschodem a Zachodem

Referaty:
mgr Łukasz Hajduczenia (Uniwersytet Warszawski)
Monodia liturgii prawosławnej w tradycji Rzeczypospolite

dr hab. Tomasz Ślusarczyk (AMKP)
Polifonia cerkiewna w I Rzeczypospolitej

o. mgr Łukasz Miśko OP (Akademia Katolicka w Warszawie, Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie)
Inspiracje estetyczne oraz antropologiczne i teologiczne konteksty muzyki liturgicznej na przykładzie ruchu liturgicznego w kręgu polskich dominikanów przełomu XX i XXI wieku

mgr Dawid Rzepka (AMKP)
Gra organowa alternatim w liturgii Kościoła łacińskiego

dr Artur Szczerbinin (AMKP)
Formy akompaniamentu organowego zachowane w rękopiśmiennych źródłach powstałych u schyłku XVI i w I połowie XVII wieku na terenach Europy środkowo-wschodniej

 

1 grudnia 2023, 20:15
Bazylika dominikanów pw. św. Trójcy w Krakowie
ul. Stolarska 12

Koncert

Anonim (Wilno, XVII w., szkoła Mikołaja Daleckiego) Organna liturgia wg. św. Jana Złotoustego

Śpiewy z irmołogionów: przemyskiego, jabłeczyńskiego i supraskiego

Wykonawcy:
Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”
Izabela Bartyzel-Gajówka alt
Klaudia Czyszczoń alt
Bartłomiej Chorąży tenor
Piotr Windak tenor
Marcin Wróbel bas
Michał Barański bas
studenci i pedagodzy Katedry Muzyki Dawnej AMKP
Artur Szczerbinin organy
Tomasz Ślusarczyk dyrygent