mgr Dariusz Bylina


fot. archiwum własne

Dariusz Bylina jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie (był uczniem m.in.: prof. J. Targosza, prof. B. Wietrzny, prof. J. Radwana i prof. dr. hab. St. Krawczyńskiego) i Akademii Muzycznej w Gdańsku (Podyplomowe Studia Dyrygentury Orkiestr Dętych). Ukończył także podyplomowe studia Zarządzanie Kulturą w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W latach 1984 – 1987 był kadetem w Wojskowym Liceum Muzycznym w Gdańsku. Od roku 1997 jest kapelmistrzem Orkiestry Wojskowej w Krakowie. Z Orkiestrą Wojskową występował na wielu scenach w kraju i za granicą. Przed wstąpieniem do wojska zatrudniony został w Chórze Polskiego Radia w Krakowie na stanowisku artysty chóru w sekcji barytonów. Podczas tego okresu był współtwórcą wielu nagrań radiowych i płytowych. Występował z Chórem podczas, m.in.: Wratislavia Cantans, Rossini Festival w Pesaro i wielu innych. Od 2018 r. zostaje wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie w Katedrze Chóralistyki. Wykłada propedeutykę kompozycji i aranżacji na orkiestrę dętą, czytanie partytur, metodykę prowadzenia orkiestr dętych, prowadzi klasę dyrygentury orkiestr dętych. Przewodniczy konkursom orkiestr dętych w kilku województwach. Interesuje się historią orkiestr dętych, instrumentoznawstwem, harmonią, teorią muzyki. Aranżuje utwory na orkiestry dęte. W 2019 r. został uhonorowany przez prezydenta Krakowa odznaką „Honoris Gratia”.

dariusz.bylina@amuz.krakow.pl