Wybory Rektora


© Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Fot. Bartek Barczyk

 

Uczelniana Komisja Wyborcza ma zaszczyt poinformować, że w wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 06.07.2020 kandydatem, który uzyskał bezwzględną większość głosów i został wybrany Rektorem-Elektem jest:

prof. dr hab. Wojciech Widłak

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
mgr Elżbieta Hoffman


Szanowni Członkowie Wspólnoty Akademii Muzycznej w Krakowie!

W dniu dzisiejszym Kolegium Elektorów Akademii Muzycznej w Krakowie powierzyło mi w drodze wyboru funkcję rektora Uczelni. Pragnę serdecznie podziękować Szanownym Elektorom za okazane zaufanie i tak silne wsparcie już w pierwszej turze głosowania. To dla mnie wielki zaszczyt, a przede wszystkim zobowiązanie do wytężonej pracy na rzecz wspólnego dobra, jakim jest nasza Akademia. Dziękuję zarówno Społeczności Akademii, jak i Radzie Uczelni za wskazanie mojej kandydatury.

Składam podziękowanie i wyrazy szacunku moim Kontrkandydatom: obecnemu Rektorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Krawczyńskiemu, prof. dr. hab. Rafałowi J. Delekcie oraz prof. dr. hab. Zdzisławowi Łapińskiemu. Liczę na ich pomoc i współpracę w czekającej nas wspólnej przyszłości.

Drodzy Pracownicy, Studenci i Doktoranci! Przed nami trudna droga powrotu do normalnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości podyktowanej trwającą jeszcze pandemią. Dziś wiemy już, że będzie inaczej niż dotąd, ale wciąż nie jesteśmy pewni, JAK będzie. To “inaczej” musimy przekuć na “lepiej”, łącząc się we wspólnym działaniu – i we wspólnej nadziei. Zwracam się z prośbą do Wszystkich Członków Wspólnoty Akademii o wsparcie moich przyszłych działań, które będę podejmował wraz ze współpracownikami w duchu dialogu i porozumienia oraz realizacji nadrzędnego celu, jakim jest dobro Uczelni. Wierzę, że RAZEM możemy dokonać wiele.

VIVAT ACADEMIA!

Wojciech Widłak