Dyżury Kierowników Katedr


Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Katedra Kompozycji
dr hab. Mateusz Bień, prof. AMKP
mateusz.bien@amuz.krakow.pl

Studio Muzyki Elektroakustycznej
prof. dr hab. Marek Chołoniewski
marek.choloniewski@amuz.krakow.pl

Katedra Dyrygentury
prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
rafaljacek.delekta@amuz.krakow.pl

Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AM
malgorzata.janicka.slysz@amuz.krakow.pl

Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych
dr hab. Anna Kalarus
anna.kalarus@amuz.krakow.pl

Katedra Chóralistyki
prof. dr hab. Maciej Tworek
maciej.tworek@amuz.krakow.pl

Katedra Muzyki Kościelnej
dr hab. Krzysztof Michałek
krzysztof.michalek@amuz.krakow.pl


Wydział Instrumentalny

Katedra Fortepianu
prof. dr hab. Marek Szlezer
marek.szlezer@amuz.krakow.pl

Katedra Organów
prof. dr hab. Andrzej Białko
andrzej.bialko@amuz.krakow.pl

Katedra Muzyki Dawnej
dr hab. Zbigniew Pilch, prof. AMKP
zbigniew.pilch@amuz.krakow.pl

Katedra Gitary i Harfy
prof. dr hab. Michał Nagy
michal.nagy@amuz.krakow.pl

Katedra Skrzypiec i Altówki
prof. dr hab. Piotr Tarcholik
piotr.tarcholik@amuz.krakow.pl

Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
zdzislaw.lapinski@amuz.krakow.pl

Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu
dr hab. Piotr Lato, prof. AMKP
piotr.lato@amuz.krakow.pl

Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych
prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk
zdzislaw.stolarczyk@amuz.krakow.pl

Katedra Jazzu
prof. dr hab. Piotr Wyleżoł
piotr.wylezol@amuz.krakow.pl

Katedra Perkusji i Muzyki Współczesnej
dr hab. Wiesław Suruło, prof. AMKP
wieslaw.surulo@amuz.krakow.pl

Katedra Kameralistyki
dr hab. Bartłomiej Kominek, prof. AMKP
bartlomiej.kominek@amuz.krakow.pl


Wydział Wokalno-Aktorski

Katedra Wokalistyki
ks. prof. dr hab. Zdzisław Madej 
zdzislaw.madej@amuz.krakow.pl