Dokumenty do pobrania


KARTY PROJEKTU

Karta Projektu AMKP-F8

W oparciu o Zarządzenia nr 9/202210/2022 Rektora AMKP z dnia 13 maja 2022 r.:

  • w celu realizacji zadania naukowego:
    koordynator przesyła wypełnioną Kartę Projektu na adres: zadania@amuz.krakow.pl najpóźniej na 6 tygodni przed planowanym terminem zadania,
  • w celu realizacji wydarzenia:
    koordynator przesyła wypełnioną Kartę Projektu na adres mailowy wydarzenia@amuz.krakow.pl najpóźniej na 6 tygodni przed planowanym terminem wydarzenia.
WZORY WNIOSKÓW

Zarządzenie nr 10/2020 – wzory wniosków o przyznanie nagrody rektora