Ogłoszenia


10.11.2023

Szanowni Państwo,
działając na podstawie § 76 ust. 5 Statutu, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie prof. dr hab. Wojciech Widłak ustanawia, w związku ze spotkaniem integracyjnym dla studentów AMKP organizowanym przez Samorząd Studencki wieczorem 16 listopada br., godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych, w piątek 17 listopada 2023 r. do godziny 11.00.


Archiwalne