Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Szkolenie e-learnigowe – Przeciwdziałanie korupcji


Szkolenie „Przeciwdziałanie korupcji” powinno zostać zrealizowane przez wszystkich pracowników Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na czas określony lub na czas nieokreślony) najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy o pracę.

Szkolenie jest realizowane w związku z Rządowym Programem Przeciwdziałania Korupcji na wniosek Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Szkolenie obejmuje najnowsze rozwiązania, m.in. legislacyjne i organizacyjne w zakresie przeciwdziałania korupcji. Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), od dnia 25 maja 2018 r. platforma szkoleniowa CBA nie gromadzi oraz nie przetwarza danych osobowych.

Platforma CBA krok po kroku:

Po wejściu na stronę: https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ należy kliknąć „Wejdź na platformę szkoleniową CBA” (na dole strony); następnie otworzy się podstrona z powitaniem („Witamy na platformie e-learningowej CBA”); na dole strony należy kliknąć „Wejdź” bez podawania kodu, chyba że dana osoba wchodzi na platformę powtórnie i ma już zapisany/zapamiętany kod konta.

Dalej system otworzy stronę, na której pojawią sią udostępniane przez CBA szkolenia.

Na górze strony, tuż powyżej zdjęcia, znajdą Państwo tzw. „twój kod konta” – indywidualny, losowo przydzielony numer, który należy zapisać (zapamiętać), by móc powtórnie wrócić na szkolenie (w momencie jego przerwania); kod pozwoli zachować informacje o postępach i szkolenia nie trzeba będzie zaczynać od nowa.

Z listy szkoleń na dole strony należy wybrać dany moduł Przeciwdziałanie korupcji” i po kliknięciu nazwy zostanie uruchomiona ścieżka szkoleniowa. Pod tekstem na szarym polu należy kliknąć „Kursy (9)” i otwiera się 9 kolejnych lekcji szkolenia. Po zaliczeniu wszystkich lekcji należy przejść „Test“. Po jego pomyślnym ukończeniu należy jeszcze wypełnić krótką ankietę („Ankiety (1)”) statystyczną, wówczas na dole strony pojawi się certyfikat poświadczający zaliczenie kursu (w formie pdf, do pobrania na własne stanowisko komputerowe). Należy pamiętać, że certyfikat jest opatrzony indywidualnym kodem, a sposób jego wyświetlania się umożliwia Użytkownikowi wpisanie lokalnie, tj. na użytkowanym przez siebie stanowisku komputerowym, swoich danych i wydrukowanie certyfikatu nie tylko z numerem, ale także imieniem i nazwiskiem, przy czym dane te nie są gromadzone i przechowywane. Certyfikat można pobrać do 30 dni od dnia ukończenia kursu.

Każdy pracownik AMKP powinien wygenerować certyfikat poświadczający realizację szkolenia na stronie internetowej na której znajduje się szkolenie, i dostarczyć do Działu Spraw Osobowych AMKP celem dołączenia do akt osobowych. Dopuszcza się wysłanie skanu certyfikatu na adres pracownika Działu Spraw Osobowych.

Zwolnienie z realizacji ww. szkolenia stanowi posiadanie certyfikatu poświadczającego jego odbycie, wydanego po 1 stycznia 2018 r.

Wszystkie informacje na temat szkolenia i instrukcje dotyczące jego realizacji znajdują się na stronie internetowej https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

W razie jakichkolwiek wątpliwości, dodatkowych informacji udziela Zespół Wsparcia Technicznego platformy edukacyjnej CBA pod adresem e-mail: pomoc_elearning@cba.gov.pl