Dla uczestników wydarzeń AMKP


Informacja o ochronie danych osobowych uczestników wydarzeń Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych (dalej: RODO).

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem: telefon – 12 422 32 50, adres e-mail: rektor@amuz.krakow.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@amuz.krakow.pl
  • Dane osobowe (kontaktowe) pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana w związku z naszą dotychczasową relacją/współpracą/kontaktem.
  • Posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi w celu przekazywania zaproszeń
    na wydarzenia organizowane przez Administratora; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes prawny, którym jest utrzymywanie relacji z przyjaciółmi AMKP.
  • Danymi będziemy posługiwać się przez okres niezbędny do realizacji opisanego powyżej celu, ale nie dłużej niż do czasu Pani/Pana rezygnacji z chęci otrzymywania tego typu zaproszeń czy życzeń. Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas tego typu wiadomości, prosimy o taką informację zgodnie z naszymi danymi kontaktowymi.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
  • Przekazanie danych jest dobrowolne, brak ich przekazania nie wywołuje konsekwencji prawnych. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane osobowe przekazywane są podmiotom współpracującym z Administratorem po to, aby zrealizować ww. cel. Są to przykładowo: dostawcy i serwisanci usług oraz rozwiązań teleinformatycznych, operatorzy pocztowi, doradcy prawni, itp. W uzasadnionych przypadkach mogą być to uprawnione organy państwowe.