Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Inne


ul. św. Tomasza 43

OBSŁUGA PRAWNA
Kancelaria Radców Prawnych Cyran, Polak
Dyżur stacjonarny radcy prawnego Aliny Handzlik:
wtorki 10:00-14:00, pok. 312
tel. + 48 12 422 04 55 w. 209

Ponadto ww. Kancelaria przyjmuje sprawy do rozpatrzenia i zaopiniowania codziennie pod adresem mailowym: kancelaria@cyranpolak.pl, a w razie potrzeby przez kontakt telefoniczny:
r.pr. Marcin Polak – 788 778 077;
r.pr. Michał Cyran – 502 536 336.

Sprawy bieżące, niewymagające opinii radcy prawnego, są kierowane w pierwszym rzędzie do mgr W. Filar-Figlarskiej.

Sprawy wymagające opinii radcy prawnego i inne określone w Regulaminie organizacyjnym AMKP, są kierowane do Kancelarii Prawnej, przez osoby pełniące funkcje kierownicze, kierowników działów (lub osoby przez nich delegowane) oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych. Preferowana droga elektroniczna.

pok. 312
GŁÓWNY SPECJALISTA ds. ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH
mgr Wioletta Filar-Figlarska

wioletta.filar.figlarska@amuz.krakow.pl
tel. + 48 12 422 04 55 w. 209
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30
piątek w godz. 7:30-13:30

pok. 631
SPECJALISTA ds. OBRONNYCH
mgr inż. Grzegorz Wesołowski
tel. +48 12 422 04 55 w.201

INSPEKTORZY DANYCH OSOBOWYCH

Instytut Ochrony Danych Osobowych

dr Agnieszka Stępień-Banach
tel. 601 079 454
agnieszka.stepien@instytutodo.pl

dr r.pr. Paweł Biały
tel. 504 258 463
pawel.bialy@instytutodo.pl
Spotkania online – po uprzednim umówieniu.