Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

 

Artykuły


Mieczysław Tomaszewski, Listening to Penderecki [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2020, Rocznik IX, Nr 16.

Siglind Bruhn, Penderecki’s Sixth Symphony, “Chinesische Lieder”: Heir to Lied von der Erde and Lieder der Vergänglichkeit [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2020, Rocznik IX, Nr 16.

Helmut Loos, The Tonal Language of Sacred Music by Krzysztof Penderecki [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2020, Rocznik IX, Nr 16.

Ann K. Gebuhr and Robert S. Hatten, The Inspiration of Krzysztof Penderecki: A Personal Retrospective from the United States [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2020, Rocznik IX, Nr 16.


Krzysztof Cyran, Wielka synteza – od dogmatu do dramatu. O Credo Krzysztofa Pendereckiego [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2019, nr 14.


Regina Chłopicka, Some remarks on musical gestures in the scherzo movements of Beethoven’s and Penderecki’s symphonies [w:] Beethoven 7. Studien und Interpretationen, Red./Hrsg. von/Ed. Magdalena Chrenkoff, Kraków 2018.

Siglind Bruhn, Sorrow and Serenity in Visions of Impermanence: Penderecki’s Eighth Symphony [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2018, nr 13.

Robert S. Hatten, Troping of Meaning in Penderecki’s Credo [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2018, nr 13.


Mieczysław Tomaszewski, część O Pendereckim (w tym: Słuchając Pendereckiego, Penderecki: Odwaga bycia sobą, Penderecki: „Trzeba mieć odwagę bycia sobą”, „Tylko błądzenie…” Pendereckiego droga twórcza) [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2016, nr 8/9     Do pobrania 


Regina Chłopicka, Krzysztof Penderecki “St Luke Passion” and the “Eighth Symphony «Lieder der Vergänglichkeit»” – in the Sphere of Existential Reflection [w:] Music as a Message of Truth and Beauty, red./Ed. Teresa Malecka i/and Małgorzata Pawłowska, Kraków 2014.

Krzysztof Droba, Rebellion and Liberation, or Penderecki According to Tomaszewski [w:] Music as a Message of Truth and Beauty, red./Ed. Teresa Malecka i/and Małgorzata Pawłowska, Kraków 2014.

Kinga Kiwała, “Meaningful Moments” in Krzysztof Penderecki’s “Christmas Symphony No. 2”, in the Light of the Phenomenological Concept of Time [w:] Music as a Message of Truth and Beauty, red./Ed. Teresa Malecka i/and Małgorzata Pawłowska, Kraków 2014.

Irina Nikolska, Krzysztof Penderecki’s “Symphony No. 5”: The Principles of Dramaturgy [w:] Music as a Message of Truth and Beauty, red./Ed. Teresa Malecka i/and Małgorzata Pawłowska, Kraków 2014.

Krzysztof Szwajgier, Sonorism – Idea, Form, Meaning [w:] Music as a Message of Truth and Beauty, red./Ed. Teresa Malecka i/and Małgorzata Pawłowska, Kraków 2014.

Mieczysław Tomaszewski, Penderecki. The Structure of a Creative Personality [w:] Music as a Message of Truth and Beauty, red./Ed. Teresa Malecka i/and Małgorzata Pawłowska, Kraków 2014.

Joanna Wnuk-Nazarowa, In Search of the Genesis of Stylistic Transformation in the Work of Krzysztof Penderecki [w:] Music as a Message of Truth and Beauty, red./Ed. Teresa Malecka i/and Małgorzata Pawłowska, Kraków 2014.

Ewa Wójtowicz, On Krzysztof Penderecki’s Chamber Music from 1991-2000: “String Trio”, “Clarinet Quartet” and “Sextet” [w:] Music as a Message of Truth and Beauty, red./Ed. Teresa Malecka i/and Małgorzata Pawłowska, Kraków 2014.

Regina Chłopicka, Krzysztofa Pendereckiego „Powiało na mnie morze snów…” Pieśni zadumy i nostalgii. W kręgu fascynacji poezją polską [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2014, nr 4.

Eva Maria Jensen, Obecność i recepcja muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Danii [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2014, nr 4.


Leszek Polony, „Pokolenie 33” na przełomie tysiącleci. Między sonoryzmem, nowym romantyzmem i postmodernizmem [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2013, nr 3.

Mieczysław Tomaszewski, W zadziwieniu i zadumie nad „pokoleniem 33” [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2013, nr 3.

Regina Chłopicka, Kadish by Krzysztof Penderecki. In the Sphere of Two Traditions – Judaic and Christian [w:] Music: Function and Value. Proceedings of the 11th International Congress on Musical Signification 27 IX-2 X 2010, Kraków, Poland, red./Ed. Teresa Malecka i/and Małgorzata Pawłowska, Kraków 2013.


Regina Chłopicka, Female Characters in Krzysztof Penderecki’s Musical Theatre [w:] Beethoven 5. Studien und Interpretationen, red./hrsg. von/ed. Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff, Kraków 2012.

Regina Chłopicka, Krzysztof Penderecki: The “Resurrection” Piano Concerto [w:] Beethoven 5. Studien und Interpretationen, red./hrsg. von/ed. Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff, Kraków 2012.

Regina Chłopicka, Vision of the Night in the “Chinese Songs” by Krzysztof Penderecki [w:] Beethoven 5. Studien und Interpretationen, red./hrsg. von/ed. Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff, Kraków 2012.


Mieczysław TomaszewskiSiedem pytań wokół Pendereckiego [w:] idem, 12 Spojrzeń na muzykę polską wieku apokalipsy i nadziei. Studia, szkice, interpretacje, Kraków 2011


Regina Chłopicka, The Figure of Christ in the Garden of Olives Scene in Beethoven and Penderecki  [w:] Beethoven 4. Studien und Interpretationen, red./hrsg. von/ed. Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff, Kraków 2009.

Regina Chłopicka, On the Presence of Beethoven in the Commentaries and Music of Penderecki [w:] Beethoven 4. Studien und Interpretationen, red./hrsg. von/ed. Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff, Kraków 2009.

Regina Chłopicka, Resonance of the 2nd Viennese School in the Oeuvre of Krzysztof Penderecki [w:] Beethoven 4. Studien und Interpretationen, red./hrsg. von/ed. Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff, Kraków 2009.

Marcin Gmys, The Solar Myth of the Revolution and its Artistic Metamorphoses. From Beethoven to Penderecki [w:] Beethoven 4. Studien und Interpretationen, red./hrsg. von/ed. Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff, Kraków 2009.


Mieczysław Tomaszewski, Penderecki. Przemiany i punkty węzłowe drogi twórczej [w:] idem, O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej. Studia i szkice, Kraków 2005.


Regina Chłopicka, „Siedem Bram Jerozolimy” – synteza na koniec wieku [w:] Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku, red. Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier, Kraków 2004.

Maciej Negrey, Tradycja gatunku w symfoniach Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego [w:] Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku, red. Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier, Kraków 2004.

Ray Robinson, Spirituality in Eastern Europe at the Turn of the 21st Century: Krzysztof Penderecki’s “Credo” as a Symbol [w:] Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku, red. Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier, Kraków 2004.


Regina Chłopicka, Związki twórczości Pendereckiego z chrześcijańską tradycją obrzędową [w:] Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, red. Małgorzata Janicka-Słysz, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier, Kraków 2001.