Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

 

Materiały konferencyjne


Krzysztof Penderecki – muzyka ery intertekstualnej. Studia i interpretacje / Krzysztof Penderecki Music in the Intertextual Era. Studies nad Interpretation, Kraków 2005.
Redakcja/Editors: Ewa Siemdaj, Mieczysław Tomaszewski.


Krzysztof Penderecki’s music in the context of 20th-century theatre: studies, essays and materials, Kraków 1999.
Editor: Teresa Malecka.


Danuta Mirka, Sonorystyczny strukturalizm Krzysztofa Pendereckiego [w:] Muzyka polska 1945-1995, red. T. Malecka, K. Droba, K. Szwajgier, Kraków 1996.   Do pobrania

Muzyka Krzysztofa Pendereckiego: poetyka i recepcja: studia, eseje i materiały, Kraków 1996.
Redakcja: Mieczysław Tomaszewski (Biblioteka).


The music of Krzysztof Penderecki: poetics and reception: studies, essays and materials, Kraków 1995.
Editor: Mieczysław Tomaszewski; translation: Władysław Grzegorz Chłopicki (Biblioteka).


Regina Chłopicka, “Czarna maska” Krzysztofa Pendereckiego. Ekspresjonistyczna wizja tańca śmierci [w:] Krakowska Szkoła Kompozytorska 1888-1988. W 100-lecie Akademii Muzycznej w Krakowie, red. Teresa Malecka, Kraków 1992.

Krzysztof Szwajgier, “De natura sonoris” Krzysztofa Pendereckiego [w:] Krakowska Szkoła Kompozytorska 1888-1988. W 100-lecie Akademii Muzycznej w Krakowie, red. Teresa Malecka, Kraków 1992.

Mieczysław Tomaszewski, Słowo i dźwięk u Krzysztofa Pendereckiego [w:] Krakowska Szkoła Kompozytorska 1888-1988. W 100-lecie Akademii Muzycznej w Krakowie, red. Teresa Malecka, Kraków 1992.


Regina Chłopicka, „Jutrznia” Krzysztofa Pendereckiego – związki z liturgią prawosławną [w:] Księga jubileuszowa Mieczysława Tomaszewskiego. Kompozycje i teksty wręczone Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 60-lecie urodzin 9 grudnia 1981, Kraków 1984.

Joanna Wnuk-Nazarowa, O Koncercie skrzypcowym Pendereckiego [w:] Księga jubileuszowa Mieczysława Tomaszewskiego. Kompozycje i teksty wręczone Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 60-lecie urodzin 9 grudnia 1981, Kraków 1984.


– Współczesność i tradycja w muzyce Krzysztofa Pendereckiego: II seminarium poświęcone twórczości Pendereckiego Kraków 19-20 grudzień 1980 (wybór materiałów), Kraków 1983.
Redakcja: Regina Chłopicka, Krzysztof Szwajgier (Biblioteka).


– Koncepcja, notacja, realizacja w twórczości Krzysztofa Pendereckiego: Seminarium – 28.I.1975 w Krakowie: wybór materiałów, Kraków 1976 (Biblioteka).