Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Regina Chłopicka – Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum. Studia nad twórczością wokalno-instrumentalną.


Książka składa się z trzech części: Interpretacje – omówienie znaczących w twórczości kompozytora dzieł w odniesieniu do odpowiedniego kontekstu kulturowego, Styl i jego przemiany – próba syntetycznego ujęcia idiomu stylistycznego muzyki K. Pendereckiego, Dokumentacja zgromadzona przez autorkę na temat twórczości wokalno-instrumentalnej. Całość wzbogacona jest przykładami partytur oraz szkiców utworów.

Zawartość:

Wprowadzenie
INTERPRETACJE

I. Muzyka sakralna
1. “Pasja według św. Łukasza”. Związki z tradycją pasyjną
2. “Diabły z Loudun”. „Święty wymiar” w kręgu ciemności
3. “Jutrznia”. Związki z liturgią prawosławną
4. “Magnificat”. Związki z tradycją biblijną
5. “Raj utracony”. Współczesna interpretacja historii zbawienia
6. “Polskie Requiem”. Muzyczny teatr oratoryjny w kontekście tradycji gatunkowej
7. “Siedem bram Jerozolimy” i “Credo”. Przesłanie na koniec wieku
II. Muzyka świecka
1. “Wymiary czasu i ciszy”. Inspiracje pozamuzyczne
2. “Czarna maska”. Ekspresjonistyczna wizja tańca śmierci
3. “Ubu król”. Świat wartości zanegowanych w postmodernistycznym teatrze
III. Temat śmierci
1. Człowiek i śmierć
2. Temat śmierci w twórczości Krzysztofa Pendereckiego

STYL I JEGO PRZEMIANY

1. Uwagi wstępne
2. Fazy stylistyczne w twórczości Krzysztofa Pendereckiego
3. W poszukiwaniu indywidualnego języka. Sonoryzm udramatyzowany
4. W poszukiwaniu wartości uniwersalnych. Między sonoryzmem a polifonią
5. W poszukiwaniu „utraconego raju” muzyki. W kręgu neoromantyzmu
6. W poszukiwaniu narodowej tożsamości. Między stylem symfoniczno-oratoryjnym a polską tradycją religijną
7. W poszukiwaniu ekstremalnych napięć. Między ekspresjonizmem a postmodernizmem
8. W poszukiwaniu nowych doświadczeń. Klasyczna konwencja gry i postmodernistyczna gra konwencji
9. W poszukiwaniu klasycznego piękna. W kręgu „nowej liryki”
10. Wielka synteza. Monumentalny styl symfoniczno-oratoryjny
Na zakończenie.

DOKUMENTACJA

I. Wykaz utworów wokalno-instrumentalnych Krzysztofa Pendereckiego
II.  Bibliografia
1. Wypowiedzi kompozytora
2. Teksty dotyczące twórczości wokalno-instrumentalnej Krzysztofa Pendereckiego
III. Dyskografia
Indeks utworów
Indeks nazwisk
Spis przykładów
Table of contents
Summary

Kraków 2000, 252 strony, format B5, ISBN 83-87182-24-9