Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Wywiady


Muzyka jako mowa, która znaczy… Rozmowa Natalii Podolskiej z Krzysztofem Pendereckim [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2020, Rocznik IX, Nr 16.

Music as speech with meaning… Natalia Podolska in Conversation with Krzysztof Penderecki [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2020, Rocznik IX, Nr 16.

Być bliżej muzyki. Z Krzysztofem Pendereckim rozmawiają Małgorzata Gugała, Łukasz Laxy i Ilona Solnica [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2020, Rocznik IX, Nr 16.

Being closer to music. Małgorzata Gugała, Łukasz Laxy i Ilona Solnica Talk to Krzysztof Penderecki [w:] Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie, 2020, Rocznik IX, Nr 16.